342-0681/01 – Počítačová podpora projektování LS (PPPLS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s vybranými metodami, které je možno použít pro řešení reálných problémů z oblasti logistiky a plánování logistických systémů. Předmět je věnován dvěma odlišným přístupům - diskrétní simulaci a lineárnímu programování. Po absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen aplikovat tyto přístupy pro řešení reálných problémů z oblasti logistiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Studijní opory k předmětu - http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ ŠIROKÝ, Jaromír. Aplikace počítačů v provozu vozidel. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0768-8. JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. PAVELKA, Lubomír a DOLEŽALOVÁ, Jarmila. Pravděpodobnost a statistika. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-976-X. Introduction to logistics systems planning and control [online]. Hoboken: Wiley, 2005 [cit. 2018-01-10]. ISBN 0-470-01404-0. ZEIGLER, Bernard P., PRAEHOFER, Herbert a KIM, Tag Gon. Theory of modeling and simulation: integrating discrete event and continuous complex dynamic systems. 2nd ed. San Diego: Academic Press, c2000. ISBN 0-12-778455-1. SOKOLOWSKI, John A. a BANKS, Catherine M., ed. Principles of modeling and simulation: a multidisciplinary approach [online]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008 [cit. 2018-01-10]. ISBN 978-0-470-40356-3.

Doporučená literatura:

NOSKIEVIČ, Petr. Simulace systémů. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1992. ISBN 80-7078-112-2. NOVÁK, Vladimír a ZÍTEK, Pavel. Praktické metody simulace dynamických systémů. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982. JANÁČEK, Jaroslav. Optimalizace na dopravních sítích. Žilina: Žilinská univerzita, 2002. ISBN 80-8070-031-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - zpracování tří semestrálních projektů. Zkouška - písemná část (2 příklady) a ústní část (2 teoretické otázky).

E-learning

http://www.vvvd.cz/m15-simulace-technologickych-procesu-a-systemu-30.html

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do modelování a simulace. 2) Základní popis simulačního software Witness. 3) Úvod do problematiky diskrétní simulace, algoritmy orientované na události, algoritmy orientované na aktivity. 4) Metody generování pseudonáhodných čísel. 5) Metody transformace pseudonáhodných čísel. 6) Úvod do teorie odhadů parametrů základního souboru, bodové odhady parametrů. 7) Intervalový odhad střední hodnoty. 8) Úvod do testování statistických hypotéz, testování normality - Pearsonův χ2 test dobré shody. 9) Jednovýběrový test střední hodnoty. 10) Dvouvýběrový test střední hodnoty. 11) Úvod do lineárního programování, nástroj Řešitel v Microsoft Excel, optimalizační software Xpress-IVE. 12) Dopravní úloha a její řešení. 13) Lokační a alokační úlohy a jejich řešení. 14) Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 80 %. Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy ELM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy ELM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy ELM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy ELM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy ELM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy ELM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy ELM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy ELM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy ELM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy ELM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní