342-0682/01 – Bezpečnostní a komfortní systémy (BaKS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí znalosti o schvalování vozidel, druzích a metodikách jejich zkoušek, aktivní a pasivní bezpečnosti silničních vozidel.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Schvalování silničních vozidel. Druhy zkoušek, zkoušky laboratorní a silniční. Automobilové zkušební polygony, účel, uspořádání. Metodiky zkoušek hmotnosti a vnějších rozměrů. Silniční - jízdní zkoušky dynamických vlastností automobilu, nejvyšší rychlost, zrychlení, ovladatelnost. Metodika a přístrojové vybavení pro určování dynamických vlastností. Laboratorní jízdní zkoušky, vozidlové zkušebny a zkušební stavy pro vozidlo jako celek a pro jednotlivé skupiny vozidla. Bezpečnost automobilu aktivní a pasivní. Výhled z vozidla, figurína, operační dosahy. Zkoušky zádržných systémů. Zkoušky nárazem, čelní, boční, zezadu, metodika evropská a severoamerická, zkušební figurína. Zkoušky spotřeby, hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech. Zkoušky pneumatik. Dlouhodobá zkouška.

Povinná literatura:

VLK, F.:Zkoušení a diagnostika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2001, ISBN 80-238-6573-0 DANZER Jiří: ELEKTRICKÁ TRAKCE 7. ADHEZE. Žilina: Univerzita Žilina, 2018.[on line]. Postupné: http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokumenty/et/ET%20skripta%20Danzer/ETR700.pdf. ŠKAPA, Petr. 1. Železniční doprava; učební text. VŠB-TUO, 2007 SVOBODA. M., MYSLIVEC, P.: Regulace kolejových vozidel. Praha: ČVUT v Praze, 2009. ISBN dodám

Doporučená literatura:

lms.vsb.cz VLK, F.:Zkoušení a diagnostika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2001, ISBN 80-238-6573-0 UIC 612 - Driver Machine Interfaces for EMU/DMU, Locomotives and driving coaches. UIC, 2009 EIRENE System Requirements Specification. GSM-R Operators Group, 2014 ERA 015560, ETCS Driver Machine Interface. ERA, 2014

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Schvalování silničních vozidel, legislativa domácí, EHK-OSN, EU, severoamerická a japonská, homologace. Druhy zkoušek, zkoušky laboratorní a silniční. 2 Automobilové zkušební polygony, polygony výrobců vozidel, výrobců plášťů a pneumatik, elektrického příslušenství, uspořádání, dynamometrická dráha, parametry zkušebních drah, rychlostní okruh, speciální dráhy 3 Metodiky zkoušek hmotnosti a vnějších rozměrů. Zkoušky vnitřních rozměrů karosérie, zavazadlový prostor 4 Zkoušky dynamických vlastností automobilu, nejvyšší rychlost, zrychlení. Metodika a přístrojové vybavení pro určování dynamických vlastností. 5 Laboratorní jízdní zkoušky, vozidlové zkušebny a zkušební stavy pro vozidlo jako celek a pro jednotlivé skupiny vozidla (aerodynamika, převody, pružicí soustavu, brzdová soustava, …). 6 Bezpečnost automobilu aktivní a pasivní. Výhled z vozidla, figurína, operační dosahy. Zkoušky zádržných systémů. 7 Zkoušky nárazem, čelní, boční, zezadu, metodika evropská a severoamerická, zkušební figurína. 8 Zkoušky spotřeby, hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech. Zkoušky pneumatik. Dlouhodobá zkouška. 9 Způsoby zabezpečení jízdy vlaku na dopravní cestě. 10 řízení jízdy pomocí ETCS systémů. 11 Systémy automatického vedení vlaku. 12 Systémy automatické regulace rychlosti. 13 Komunikační systémy kolejových vozidel.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 80 %. Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku