342-0682/01 – Safety and Comfort Systems (BaKS)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Michal Richtář, Ph.D.Subject version guarantorIng. Michal Richtář, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student si osvojí znalosti o schvalování vozidel, druzích a metodikách jejich zkoušek, aktivní a pasivní bezpečnosti silničních vozidel.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Schvalování silničních vozidel. Druhy zkoušek, zkoušky laboratorní a silniční. Automobilové zkušební polygony, účel, uspořádání. Metodiky zkoušek hmotnosti a vnějších rozměrů. Silniční - jízdní zkoušky dynamických vlastností automobilu, nejvyšší rychlost, zrychlení, ovladatelnost. Metodika a přístrojové vybavení pro určování dynamických vlastností. Laboratorní jízdní zkoušky, vozidlové zkušebny a zkušební stavy pro vozidlo jako celek a pro jednotlivé skupiny vozidla. Bezpečnost automobilu aktivní a pasivní. Výhled z vozidla, figurína, operační dosahy. Zkoušky zádržných systémů. Zkoušky nárazem, čelní, boční, zezadu, metodika evropská a severoamerická, zkušební figurína. Zkoušky spotřeby, hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech. Zkoušky pneumatik. Dlouhodobá zkouška.

Compulsory literature:

VLK, F.:Zkoušení a diagnostika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2001, ISBN 80-238-6573-0 ŠKAPA, Petr. 1. Železniční doprava; učební text. VŠB-TUO, 2007 SVOBODA. M., MYSLIVEC, P.: Regulace kolejových vozidel. Praha: ČVUT v Praze, 2009. ISBN dodám

Recommended literature:

lms.vsb.cz VLK, F.:Zkoušení a diagnostika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2001, ISBN 80-238-6573-0

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Schvalování silničních vozidel, legislativa domácí, EHK-OSN, EU, severoamerická a japonská, homologace. Druhy zkoušek, zkoušky laboratorní a silniční. 2 Automobilové zkušební polygony, polygony výrobců vozidel, výrobců plášťů a pneumatik, elektrického příslušenství, uspořádání, dynamometrická dráha, parametry zkušebních drah, rychlostní okruh, speciální dráhy 3 Metodiky zkoušek hmotnosti a vnějších rozměrů. Zkoušky vnitřních rozměrů karosérie, zavazadlový prostor 4 Zkoušky dynamických vlastností automobilu, nejvyšší rychlost, zrychlení. Metodika a přístrojové vybavení pro určování dynamických vlastností. 5 Laboratorní jízdní zkoušky, vozidlové zkušebny a zkušební stavy pro vozidlo jako celek a pro jednotlivé skupiny vozidla (aerodynamika, převody, pružicí soustavu, brzdová soustava, …). 6 Bezpečnost automobilu aktivní a pasivní. Výhled z vozidla, figurína, operační dosahy. Zkoušky zádržných systémů. 7 Zkoušky nárazem, čelní, boční, zezadu, metodika evropská a severoamerická, zkušební figurína. 8 Zkoušky spotřeby, hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech. Zkoušky pneumatik. Dlouhodobá zkouška. 9 Způsoby zabezpečení jízdy vlaku na dopravní cestě. 10 řízení jízdy pomocí ETCS systémů. 11 Systémy automatického vedení vlaku. 12 Systémy automatické regulace rychlosti. 13 Komunikační systémy kolejových vozidel.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: The student must participate in exercises min. 80%. The student must submit and defend all assigned semester projects. Passing all tests at min. 51%.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The student must submit and defend all assigned semester projects. Passing all tests at min. 51%.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2020/2021 Winter