342-0684/01 – Laboratory and Operation Practices (LaPC)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MUC0059 Ing. Petra Mücková
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3
Part-time Graded credit 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cilem předmětu je praktické procvičování řešení problematik z provozu vozidel. Absolvent předmětu je schopen na základní úrovni samostatně řešit vybrané úkoly v provozní praci.

Teaching methods

Seminars
Experimental work in labs
Other activities

Summary

Předmět je určen jako nástavbový pro předměty zaměřené na stavbu a provoz vozidel. Je zaměřen na získání a ověření praktických poznatků z provozu vozidel. Přibližuje základní ustanovení legislativy a základní postupy při řízení vozidla v provozu, organizaci provozu vozidel a organizaci údržby vozidel.

Compulsory literature:

Předpis ČD, D2 Předpis ČD, D1 Předpis ČD, D1 Předpis ČD, V1 Popisy hnacích vozidel výrobců http://homen.vsb.cz/~s1i95

Recommended literature:

http://homen.vsb.cz/~s1i95

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Other requirements

Samostatný přístup k přípravě měření

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

STK Tribodiagnostická laboratoř Diagnostika převodovek Diagnostika a seřizování spalovacích motorů Diagnostika a seřizování spalovacích motorů Opravy a údržba podvozků Opravy a údržba podvozků Vyvažování pneumatik, geometrie podvozku Měření emisí silničních vozidel Měření emisí silničních vozidel Měření na výkonové zkušebně MAHA LPS 2000 Měření na výkonové zkušebně MAHA LPS 2000 Měření na výkonové zkušebně MAHA LPS 2000 Měření na výkonové zkušebně MAHA LPS 2000

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Účast na cvičeních min. 80 %. Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Podmínky stejné jako pro řádné studium mimo minimální účasti na cvičeních.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2020/2021 Winter