342-0685/01 – Inteligentní dopravní systémy (IDS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
VAC0188 Ing. Martin Václavík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s definicemi a cíli aplikace inteligentních dopravních systémů. Parkovací systémy, navigační systémy a systémy elektronického mýta. Aplikace inteligentních dopravních systémů, odbavovací a informační systémy v dopravě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Definice a cíle aplikace inteligentních dopravních systémů. Parkovací systémy, navigační systémy a systémy elektronického mýta. Aplikace inteligentních dopravních systémů, odbavovací a informační systémy v dopravě.

Povinná literatura:

PŘIBYL, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika. 1. vydání. ČVUT Praha, 2005. 182 s. ISBN 80-01-03122-5 PŘIBYL, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II. 1. vydání. ČVUT Praha, 2007. 254 s. ISBN 978-80-01-03648-8 OLIVKOVÁ, I.: Telematické aplikace při řízení dopravních systémů, VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3268-5 Dostupné z http://www.vvvd.cz/m13-telematicke-aplikace-pri-rizeni-dopravnich-systemu-28.html http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ PERALLOS, A., HERNÁNDEZ JAYO, U., TONIEVA, E., GARCÍA ZUAZOLA, I. J. Intelligent transport systems: technologies and applications. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2016. ISBN 978-1-118-89478-1.

Doporučená literatura:

KŘIVDA, V., OLIVKOVÁ, I., PAĹO, J., RICHTÁŘ, M. Dopravní telematika. Vysokoškolská učebnice. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2009. 349 s. ISBN 978-80-8070-981-5. KALAŠOVÁ, A., ONDRUŠ, J., KUBÍKOVÁ, S. Inteligentné dopravné systémy. Žilina: Vydala Žilinská univerzita v Žilině, EDIS-vydavatel'stvo Žilinskej univerzity v Žilině, 2018. Vysokoškolské učebnice (Edis). ISBN 978-80-554-1493-5. JANOTA, A, FRANEKOVÁ, M., HOLEČKO, P. et al. Aplikovaná telematika. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015. ISBN 978-80-554-1037-1. KŘIVDA, V.,OLIVKOVÁ, I., FRIČ, J. Dopravní telematika, 1. vyd. skripta VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2005. 118 s. ISBN 80-248-0767-X NEGENBORN, R. R., LUKSZO, Z., HELLENDOORN, H. Intelligent Infrastructures. Dordrecht: Springer, c2009. International series on Intelligent systems, control, and automation: science and engineering. ISBN 978-94-007-3115-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce - Praktická aplikace inteligentních dopravních systémů. Test v polovině semestru. Závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice a cíle aplikace inteligentních dopravních systémů. 2. Proměnné dopravní značení a zařízení. 3. Parkovací systémy. 4. Navigační systémy. 5. Systém elektronického mýta. 6. Praktická realizace systému výběru poplatků v ČR. 7. Aplikace inteligentních dopravních systémů ve veřejné dopravě. 8. Systémy odbavování cestujících ve veřejné dopravě. 9. Elektronické systémy odbavování cestujících. 10. Informace a informační systémy v dopravě. 11. Vozidlový elektronický informační systém. 12. Stacionární elektronický informační systém. 13. Komplexní systémy a zařízení ve veřejné dopravě. 14. Specifika inteligentních dopravních systémů v jednotlivých druzích dopravy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 80 %. Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní