342-0685/01 – Inteligentní dopravní systémy (IDS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s definicemi a cíli aplikace inteligentních dopravních systémů. Parkovací systémy, navigační systémy a systémy elektronického mýta. Aplikace inteligentních dopravních systémů, odbavovací a informační systémy v dopravě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Definice a cíle aplikace inteligentních dopravních systémů. Parkovací systémy, navigační systémy a systémy elektronického mýta. Aplikace inteligentních dopravních systémů, odbavovací a informační systémy v dopravě.

Povinná literatura:

PŘIBYL, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika. 1. vydání. ČVUT Praha, 2005. 182 s. ISBN 80-01-03122-5 PŘIBYL, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II. 1. vydání. ČVUT Praha, 2007. 254 s. ISBN 978-80-01-03648-8 OLIVKOVÁ, I.: Telematické aplikace při řízení dopravních systémů, VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3268-5 Dostupné z http://www.vvvd.cz/m13-telematicke-aplikace-pri-rizeni-dopravnich-systemu-28.html http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ PERALLOS, A., HERNÁNDEZ JAYO, U., TONIEVA, E., GARCÍA ZUAZOLA, I. J. Intelligent transport systems: technologies and applications. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2016. ISBN 978-1-118-89478-1.

Doporučená literatura:

KŘIVDA, V., OLIVKOVÁ, I., PAĹO, J., RICHTÁŘ, M. Dopravní telematika. Vysokoškolská učebnice. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2009. 349 s. ISBN 978-80-8070-981-5. KALAŠOVÁ, A., ONDRUŠ, J., KUBÍKOVÁ, S. Inteligentné dopravné systémy. Žilina: Vydala Žilinská univerzita v Žilině, EDIS-vydavatel'stvo Žilinskej univerzity v Žilině, 2018. Vysokoškolské učebnice (Edis). ISBN 978-80-554-1493-5. JANOTA, A, FRANEKOVÁ, M., HOLEČKO, P. et al. Aplikovaná telematika. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015. ISBN 978-80-554-1037-1. KŘIVDA, V.,OLIVKOVÁ, I., FRIČ, J. Dopravní telematika, 1. vyd. skripta VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2005. 118 s. ISBN 80-248-0767-X NEGENBORN, R. R., LUKSZO, Z., HELLENDOORN, H. Intelligent Infrastructures. Dordrecht: Springer, c2009. International series on Intelligent systems, control, and automation: science and engineering. ISBN 978-94-007-3115-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce - Praktická aplikace inteligentních dopravních systémů. Test v polovině semestru. Závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice a cíle aplikace inteligentních dopravních systémů. 2. Proměnné dopravní značení a zařízení. 3. Parkovací systémy. 4. Navigační systémy. 5. Systém elektronického mýta. 6. Praktická realizace systému výběru poplatků v ČR. 7. Aplikace inteligentních dopravních systémů ve veřejné dopravě. 8. Systémy odbavování cestujících ve veřejné dopravě. 9. Elektronické systémy odbavování cestujících. 10. Informace a informační systémy v dopravě. 11. Vozidlový elektronický informační systém. 12. Stacionární elektronický informační systém. 13. Komplexní systémy a zařízení ve veřejné dopravě. 14. Specifika inteligentních dopravních systémů v jednotlivých druzích dopravy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 80 %. Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S01) Dopravní systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku