342-0687/01 – Analýza dopravní nehodovosti (ADN)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA56 Josef Hranický
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při analýze nehod dopravních prostředků. Studenti se naučí používat základní nástroje pro popisování příčin a následků střetu vozidel mezi sebou i jinými objekty. Déle se studenti seznámí se základy tvorby vyhodnocení a posudků nehod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá problematikou analýzy dopravních nehod a nehodovosti. Základ tvoří legislativní požadavky na znalectví a metodiky posuzování. Dále se předmět zabývá postupy analýz, požívaných při posuzování nehod. Nedílnou součástí je i modelování příslušných dějů a jejich statistické hodnocení.

Povinná literatura:

BRADÁČ, Albert, Miroslav KLEDUS a Pavel KREJČÍŘ. Úvod do soudního znalectví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-7204-365-X. (knihovna VŠB-TUO, SVK Ostrava). BRADÁČ, Albert, PORADA Viktor, STRAUS Jiří. Soudní inženýrství. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. ISBN 80-7251-059-2. (knihovna VŠB-TUO, SVK Ostrava). SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Praha, SŽDC, s. o., 2017. Dostupně: provoz szdc.cz Certifikovaná metodika 024/20-12-2012_UM. Metodika analýz jízdy kolejových vozidel I. - Analýza záznamu jízdy. Majitel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Původce: Široký Jaromír, Míková Jana, Famfulík Jan. 2012. [online] http://www.id.vsb.cz/doc/cms_library/metodika_1_certifikovana_publ-222.pdf http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ https://lms.vsb.cz

Doporučená literatura:

Accident Analysis & Prevention. Elsevier B.V.. [online] Dostupné: https://www.journals.elsevier.com/accident-analysis-and-prevention Zprávy Drážní inspekce ČR o mimořádných událostech. http://www.dicr.cz/zaverecne-zpravy-z-mimoradnych-udalosti SŽDC D17 – 1 Prováděcí opatření k předpisu pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Praha GŘ SŽDC, 2015. Dostupnost: provoz.sz.cz VYHLÁŠKA 376/2006 Sb. ze dne 17. července 2006 o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách (v aktuálním znění). Dostupné: www.mdcr.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test. samostatné zpracování analýzy pohybu vozidla. Zkouška písemný formou testu LMS.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Znalectví v dopravě Metody analýz Analýza záznamu pohybu vozidel Analýza obrazových záznamů při posuzování nehod Analýza kinematiky a dynamiky pohybu vozidel Modelování pohybu vozidel Statistické postupy při hodnocení nehodovosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Podmínky pro udělení zápočtu: Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %. Zkouška ústní.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky stejné jako pro řádné studium mimo minimální účasti na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní