342-0688/01 – Spolehlivost lidského činitele v dopravě (SLCvD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování toho předmětu bude student - rozumět vlivu spolehlivosti lidského činitele (LČ) na bezpečnost provozování dopravních systémů, - schopen rozlišovat priority a používat nástroje pro zvyšování provozní bezpečnosti dopravních systémů, - po dalším zaškolení také pracovat v oblasti bezpečnostního managementu firmy nebo v bezpečnostních a dozorových strukturách a úřadech státní správy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Spolehlivost lidského činitele v dopravě je určen především k tomu, aby studentům pomohl pochopit roli člověka v rámci člověkem vytvořeného dopravního systému. Ten se skládá nejen z technologické části (technického činitele), ale také z lidí, kteří ten systém navrhují, provozují a udržují (lidského činitele). Po dlouhé období vývoje člověkem vytvořených systémů se v případě jejich selhání řešila pouze spolehlivost (bezpečnost) technologií, přičemž výkonnost a spolehlivost člověka byla řešena pouze marginálně. Tento předmět si klade za cíl představit studentům význam lidské výkonnosti a selhávání LČ v rámci efektivity a hlavně bezpečnosti člověkem vytvořených systémů, kde přímé selhání LČ se v současné době podílí na cca ¾ příčin selhání celého systému (incidenty, nehody). V rámci studia tohoto předmětu studenti získají poznatky o důležitých aspektech lidské výkonnosti a spolehlivosti, o hlavních zdrojích selhávání LČ a především o opatřeních, které mohou permanentně snižovat rizika selhávání LČ na akceptovatelnou úroveň vzhledem k předpokládaným následkům.

Povinná literatura:

ŠULC, Jiří. Lidský činitel: studijní modul 9. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. Učební texty dle předpisu JAR-66. ISBN 80-7204-364-1. PALEČEK, Miloš, Stanislav MALÝ a Adam GIECI. Spolehlivost lidského činitele. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. ISBN 978-80-86973-28-9. HÁČIK, Ľubomír. Lidská výkonnost a omezení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-236-X. DHILLON, B. S. Human reliability, error, and human factors in power generation. Cham: Springer, c2014. Springer series in reliability engineering. ISBN 978-3-319-04018-9.1. HELMREICH, R. L. and MERRITT, A. C. Safety and Error Management. Technical Report 98 – 3, University of Texas, Aerospace Crew Research Project. May 1998 HELMREICH, R. L., MERRITT, A. C. and SHERMAN, P. J. Human Factors and National Culture. In ICAO Journal, Volume 51 (1996): S. 14 – 16. 1996.

Doporučená literatura:

TOMÁŠEK, Petr: Lidský činitel v dopravě. VŠB-TU Ostrava, 2017. Studijní materiál k modulu, dostupný na adrese: https://issuu.com/michdor/docs/m7_text ŠULC, Jiří, KULČÁK, Ludvík, ed. Lidská výkonnost (040 00): [učebnice pro teoretickou přípravu pilotů ATPL, CPL a IR]. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 978-80-7204-688-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vyhodnocení průběžného a závěrečného testu Vypracování semestrální práce v rozsahu 10 stran A4

E-learning

lms.vsb.cz www.vvvd.cz/m7-lidsky-cinitel-v-doprave-22.html

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky spolehlivosti lidského činitele (LČ) 2. Základní pojmy v oblasti bezpečnosti a LČ 3. Základní grafické modely LČ (SHELL model, REASON model) 4. Výkonnost LČ versus spolehlivost (bezpečnost) rizikových systémů 5. Základní psychofyziologické parametry člověka mající vliv na spolehlivost LČ 6. Vliv stresu a zátěže na snižování spolehlivost LČ 7. Vliv nedostatku spánku a únavy na snižování spolehlivost LČ 8. Vliv chybování a profesní nekázně na snižování spolehlivost LČ 9. Vliv výběru a osobnostních předpokladů operátora na snižování spolehlivost LČ 10. Vliv selhávání organizačního činitele na snižování spolehlivost LČ 11. Možnosti v oblasti výběru a výcviku operátorů pro zvýšení spolehlivosti LČ 12. Možnosti v oblasti managementu stresu a únavy pro zvýšení spolehlivosti LČ 13. Možnosti moderních způsobů řízení lidských zdrojů pro zvýšení spolehlivosti LČ 14. Závěrečné zhodnocení vlivu spolehlivosti LČ na spolehlivost systémů a možných opatření pro snižování jeho selhávání

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Průběžný test (min. 20 bodů – max. 40 bodů) 2. Závěrečný test (min. 31 bodů – max. 60 bodů).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují dvě semestrální práce dle individuálního zadání a odprezentují jejich výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány zápočtovým testem nebo zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní