342-0688/01 – Human Factors Reliability in Transport (SLCvD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice lidského činitele a jeho vlivu na systémovou bezpečnost v dopravě.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice lidského činitele a jeho vlivu na systémovou bezpečnost v dopravě. Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích ) výuky: 1. ÚVOD 1.1. Význam dopravy pro regionální a globální ekonomiku 1.2. Vliv lidského činitele na bezpečnost dopravy 2. STATISTICKÉ ROZBORY DOPRAVNÍCH NEHOD 2.1. Definice dopravních nehod a incidentů 2.2. Statistické přehledy vývoje příčin dopravních nehod a jejich následků 3. LIDSKÝ ČINITEL V OBCHODNÍ DOPRAVĚ 3.1. Význam LČ 3.2. Potřeba znalosti LČ z hlediska dopravního průmyslu 3.3. Aplikace LČ v dopravním provozu 4. PROJEVY NEŽÁDOUCÍCH ASPEKTŮ LČ V OBCHODNÍ DOPRAVĚ 4.1. Nezvládání stresových situací 4.2. Lidské chyby a nedodržování postupů a předpisů 4.3. Neadekvátní koncepce výcviku a postupů pro dopravní operátory 4.4. Osobnostní předpoklady operátorů dopravních systémů k nehodám a incidentům 5. MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI OBCHODNÍ DOPRAVY POMOCÍ ELIMINACE NEŽÁDOUCÍCH ASPEKTŮ LČ 5.1. Školení zainteresovaných osob v problematice lidského činitele 5.2. Zlepšení systému výběru a výcviku operátorů 5.3. Zlepšení managementu problémových oblastí

Compulsory literature:

1. Helmreich, R. L. and Merritt, A. C. Safety and Error Management. Technical Report 98 – 3, University of Texas, Aerospace Crew Research Project. May 1998 2. Beňo, L., Dzvoník, O. Ľudské factory v letectve. Žilinská univerzita, Žilina, 2004. ISBN: 80-8070-276-4. 3. FAA. Human performance considerations in the use and design of aircraft checklists. Associate Administrator for Aviation Safety, Human Factors Analysis Division. Washington, USA. 1995. 4. Helmreich, R. L., Merritt, A. C. and Sherman, P. J. Human Factors and National Culture. In ICAO Journal, Volume 51 (1996): S. 14 – 16. 1996. 5. Helmreich, Robert L., Klinect, James, R. & Wilhelm, John, A. Models of Threat, Error, and CRM in Flight Operations. Paper presented at 10th International Symposium on Aviation Psychology, Columbus, Ohio, USA, May 1999. 6. ICAO. Accident/Incident Reporting Manual (ADREP Manual), ICAO Doc 9156-AN/900, October 1987.

Recommended literature:

1. Helmreich, R. L. and Merritt, A. C. Safety and Error Management. Technical Report 98 – 3, University of Texas, Aerospace Crew Research Project. May 1998 2. Beňo, L., Dzvoník, O. Ľudské factory v letectve. Žilinská univerzita, Žilina, 2004. ISBN: 80-8070-276-4. 3. FAA. Human performance considerations in the use and design of aircraft checklists. Associate Administrator for Aviation Safety, Human Factors Analysis Division. Washington, USA. 1995. 4. Helmreich, R. L., Merritt, A. C. and Sherman, P. J. Human Factors and National Culture. In ICAO Journal, Volume 51 (1996): S. 14 – 16. 1996. 5. Helmreich, Robert L., Klinect, James, R. & Wilhelm, John, A. Models of Threat, Error, and CRM in Flight Operations. Paper presented at 10th International Symposium on Aviation Psychology, Columbus, Ohio, USA, May 1999. 6. ICAO. Accident/Incident Reporting Manual (ADREP Manual), ICAO Doc 9156-AN/900, October 1987.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích ) výuky: 1. ÚVOD 1.1. Význam dopravy pro regionální a globální ekonomiku 1.2. Vliv lidského činitele na bezpečnost dopravy 2. STATISTICKÉ ROZBORY DOPRAVNÍCH NEHOD 2.1. Definice dopravních nehod a incidentů 2.2. Statistické přehledy vývoje příčin dopravních nehod a jejich následků 3. LIDSKÝ ČINITEL V OBCHODNÍ DOPRAVĚ 3.1. Význam LČ 3.2. Potřeba znalosti LČ z hlediska dopravního průmyslu 3.3. Aplikace LČ v dopravním provozu 4. PROJEVY NEŽÁDOUCÍCH ASPEKTŮ LČ V OBCHODNÍ DOPRAVĚ 4.1. Nezvládání stresových situací 4.2. Lidské chyby a nedodržování postupů a předpisů 4.3. Neadekvátní koncepce výcviku a postupů pro dopravní operátory 4.4. Osobnostní předpoklady operátorů dopravních systémů k nehodám a incidentům 5. MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI OBCHODNÍ DOPRAVY POMOCÍ ELIMINACE NEŽÁDOUCÍCH ASPEKTŮ LČ 5.1. Školení zainteresovaných osob v problematice lidského činitele 5.2. Zlepšení systému výběru a výcviku operátorů 5.3. Zlepšení managementu problémových oblastí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation: Účast na cvičeních min. 80 %. Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner