342-0689/01 – Diplomový projekt (DProj)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity14
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Diplomový projekt je zadáván s ohledem na téma závěrečné práce. Důraz je kladen na výpočetní metody a na grafické práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Diplomový projekt je zadáván s ohledem na téma závěrečné práce. Důraz je kladen na výpočetní metody a na grafické práce.

Povinná literatura:

Křivda, Vladislav; Široký, Jaromír. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. 1. vyd. Ostrava: VŠB -Technická univerzita Ostrava, 2006, 82 s. ISBN 80-248-1269-X. ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, srpen 1997. 32 s. ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, prosinec 1996. 32 s. ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, leden 1996. 32 s. Odborná literatura dle charakteru konkrétní Závěrečné práce.

Doporučená literatura:

Farana, R., Smutný, L., Víteček, A. Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 68 s. ISBN 80-7078-737-6 Horný, S. Počítačová typografie a design dokumentů. Průvodce světem tvorby dokumentů. 1. vyd. Grada Publishing, spol. s.r.o., Praha. 1997. 288 s. ISBN 80-7169-487-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pravidelné konzultace s vedoucím cvičení předmětu Diplomový projekt a s vedoucím diplomové práce. Postup v rámci cvičení je ohodnocen vzhledem k časovému rámci diplomové práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět zabezpečuje realizaci zpracování textové části diplomových prací studentů navazující magisterského studia.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Student na základě zadání své magisterské práce zpracuje analytickou část magisterské práce, kterou na konci semestru odprezentuje.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student na základě zadání své magisterské práce zpracuje analytickou část magisterské práce, kterou na konci semestru odprezentuje.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní