342-0689/01 – Diploma Project (DProj)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits14
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+5
Part-time Graded credit 0+20

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Shrnutí a analýza požadovaných znalostí z oblasti konstruování částí i celků dopravních strojů, zdvihacích a manipulačních zařízení. Provedení požadovaných technologických výpočtů dle zadání diplomové práce, dosažení výsledků pevnostních výpočtů potřebných pro zpracování konstrukčního a projekčního návrhu konstrukčního uzlu, či celku dopravně manipulačního zařízení.

Teaching methods

Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

Předmět Diplomový projekt je zaměřen na shrnutí a analýzu požadovaných znalostí z oblasti návrhu pevnostních a technologických částí i celků dopravních strojů, zdvihacích a manipulačních zařízení. Provádí se technologické výpočty dle zadání diplomové práce za účelem následného konstrukčního a projekčního návrhu konstrukční uzlu, či celku dopravně manipulačního zařízení.

Compulsory literature:

Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. VŠB-TUO, 2001, ISBN 80-248-0043-8. Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II. VŠB-TUO, 2003, ISBN 80-248-0493-X. Polák, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení III. VŠB-TUO, 2005, ISBN 80-248-0963-X. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB-TUO, 2004, ISBN 80-248-0537-5.

Recommended literature:

Martínek, P.: Transportní zařízení. VŠB – TU Ostrava, 1993. ČSN, ISO normy. Firemní literatura

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět zabezpečuje realizaci zpracování textové části diplomových prací studentů navazující magisterského studia.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation: Odevzdání a přijetí všech zadání.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner