342-0690/01 – Motorcycles Design (KMot)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantorIng. Jakub Šmiraus, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0
Part-time Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completing the course, students will know: 1. Construction of motorcycle motorcycles and chassis 2. Construction of motorcycle brakes and differences in their construction 3. Legal requirements for the operation of motorcycles on roads and their classification 4. General knowledge concerning the dynamics of movement and safety of operation 5. Technical solutions used in the construction of motorcycles and their power units

Teaching methods

Lectures
Project work

Summary

Students will get acquainted with the differences in the design of motorcycles compared to conventional two-track vehicles. The course covers the construction of the supporting parts of motorcycles, as well as vehicle dynamics and the drive or electrical system. Orientation in the issue is necessary to complete the general overview of road transport vehicles and expand knowledge about the dynamics of vehicle movement. Content of lectures 1. Introduction to the subject of motorcycle construction - history 2. Types of motorcycles - ECE, driving licenses,… 3. Motorcycle driving dynamics 4. Construction of motorcycle frames 5. Construction of motorcycle chassis and shock absorbers 6. Motorcycle engine construction - 7. Construction of motorcycle engines - gears, clutches 8. Motorcycle brakes 9. Electrical system of motorcycles 10.Safety of motorcycle operation

Compulsory literature:

RICHTÁŘ, M; ŠMIRAUS, J; DRESLER, P; - Virtuální vzdělávání v dopravě, Stavba vozidel - modul M9, VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2013 – dostupné na www.issuu.com FOALE, Tony. Motorcycle handling and chassis design: the art and science. 2. rinting. S.l.: s.n, 2003. ISBN 9788493328610. GILLESPIE, T. D. Fundamentals of vehicle dynamics. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers, c1992. ISBN 978-1560911999. Šmiraus J., Dresler P.; Sylabus k předmětu: "Vybrané přednášky z konstrukce závodních vozidel"

Recommended literature:

MILLIKEN, William F. Jr., MILLIKEN, Douglas L. Race Car Vehicle Dynamics. 1. vyd. Nakladatelství a vydavatelství SAE, 1995. 922 s. ISBN 1-56091-526-9. BROWN, Roland. Motocykly: encyklopedie od A do Z. Dotisk 1. českého vyd. [i.e. 2. vyd.]. Praha: Svojtka & Co., 2011. ISBN 978-80-256-0743-5. Neil Spalding, MotoGP Technology 3rd Edition, 304 pages, 15 Nov. 2017, ISBN-10 1999885600

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta nejsou

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do předmětu konstrukce motocyklů – historie Rozdělení a členění motocyklů – EHK, řidičská oprávnění,... Dynamika jízdy motocyklu Konstrukce motocyklových rámů Konstrukce motocyklových podvozků a tlumičů Konstrukce motocyklových motorů - Konstrukce motocyklových motorů - převody, spojky Motocyklové brzdy Elektrická soustava motocyklů Bezpečnost provozu motocyklů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Účast na cvičeních min. 80 %. Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2020/2021 Summer