342-0692/01 – Organization and Operation of Airlines (OaPLS)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type A
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR01 Ing. Jiří Hořínka
HRA56 Josef Hranický
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+7

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice provozování letišť v rámci obchodní letecké dopravy.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět se zabývá především vývojem letišť, leteckou legislativou v souvislosti s letišti, parametry provozních ploch, terminálů, vizuálních navigační prostředky, včetně logistiky, zimního provozu, požární ochrany a opatření na ochranu životního prostředí.

Compulsory literature:

Antonín Kazda, Letiská - design a prevádzka, VŠDS, Žilina 1995 Antonín Peltrám, Budoucí protihluková politika, NADATUR, Praha 1997

Recommended literature:

Antonín Kazda, Letiská - design a prevádzka, VŠDS, Žilina 1995 Antonín Peltrám, Budoucí protihluková politika, NADATUR, Praha 1997

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Semestrální práce Zápočtový test Semestrální zkouška (ústní nebo písemná)

E-learning

Other requirements

Semestrální práce Zápočtový test Semestrální zkouška (ústní nebo písemná)

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Organizační struktura letecké společnosti (speciální pozice v důsledku letecké legislativy, Postholdeři, Accountable Manager vs CEO a COO). 2. Založení letecké společnosti, předpisové požadavky, provozní příručky a jejich struktura (OM-A, OM-B, OM-C, OM-D), proces certifikace, AOC, oprávnění k speciálním druhům provozu (LVO, RVSM, ETOPS). 3. Obecně nízkonákladoví dopravci a klasičtí dopravci, strategie hub&spoke a point to point, (Cvičení zaměřeno na rozdíly v modelech jednotlivých konkrétních společností). 4. Rozdíly v konsolidaci trhu v USA a EU. Srovnání evropských modelů RYR, EZY, NAX a WZZ. 5. Obchodní postupy leteckých společností (proces plánování nových letů od prvotní myšlenky, network planning, problematika letištních slotů a obchodování s nimi, obchod a distribuce produktu – prodejní kanály, eCommerze, digitalizace, revenue management, plánování flotily). 6. Administrativa letecké společnosti, oddělení IT, HR, Finance, Controlling, Safety&Quality. 7. Provoz letecké společnosti obecně. 8. Ground operations (outsourcing pozemních služeb – provider management, handling, loading – ULD, Dangerous goods). 9. Flight operations (struktura - letky, posádky – FC,CC, výcvikové oddělení, oddělení plánovaní letů, operační kontrola vs IOCC). 10. Oddělení údržby (vlastní vs provider management, line maitenance, base maintenance). 11. Oddělení kvality a bezpečnosti (quality – compliance management, SMS, analýzy letu FDM/FODA, safety board, safety performance indikátory, airline security, emergency response and planning). 12. Obecná diskuse na téma konsolidace evropského leteckého trhu, smysl vlajkových dopravců, smysl LCC, ČSA a.s., letiště Ostrava, budoucnost civilního letectví, problematika dronů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  20
        Examination Examination 70  21 3
Mandatory attendence participation: Active participation in exercises at least 80%. Students must successfully complete: 1. Intermediate test (min. 20 points - max. 40 points) 2. Final test (min. 31 points - max. 60 points).

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Students prepare two semester theses according to an individual assignment and present their results. Students' knowledge is verified at the end of the semester by a credit test or exam.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2021/2022 Winter
2020/2021 Winter
2018/2019 Winter