342-0693/01 – Systems Design of Land Transport (PSPD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type A
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 10+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

ílem předmětu je implementovat myšlenky správného dispozičního uspořádání objektů v rámci vnitropodnikové logistiky a v rámci správného navrhování manipulační metody-MM (man. prostředku, systému manipulace a man. jednotky).

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

V předmětu Projektovani logistickych systemu se posluchači seznámí s konkretnimi aplikacemi logistiky zahrnute do projektovani logistickych systemu jako vědního oboru se zaměřením na logistiku v dopravě a manipulaci. Předmět je věnován oblastem: * podniková logistika, * výrobní strategie, * skladové hospodářství v podniku, * balení, paletizace a kontejnerizace.

Compulsory literature:

HAGANAS, K.. Systémové navrhování manipulace s materiálem (SHA). SNTL 1979. MUTHER, R., HAGANAS, K. Systémové projektování, (SLP). SNTL, 1980. SCHULE, CH.: Logistika, Victoria Publishing. Praha, 1994. DRAŽAN, F., JEŘÁBEK, K. Manipulace s materiálem. SNTL, 1979.

Recommended literature:

BUDA, J., KOVÁČ, M. Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve. ALFA-SNTL 1985. SMETANA, J., JÁNOŠÍK, L. Projektování výrobních procesů a systémů. ES VŠB-TU Ostrava, 1991.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola znalostí v rámci výuky. Závěrečný zápočtový test. Ústní zkouška (2 teoretické otázky).

E-learning

Other requirements

Průběžná kontrola znalostí v rámci výuky. Závěrečný zápočtový test. Ústní zkouška (2 teoretické otázky).

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Systém a jeho pojetí - terminologie, základní úlohy teorie systémů (identifikace systému, analýza systému, syntéza systému, minimalizace systému, optimalizace struktury a chování systému, kompozice a dekompozice systému). Typologie systémů - tvrdé a měkké, Behavioristické systémy. Základy teorie informace. Bezpečnost a spolehlivost systémů. Stabilita systému. Řízení systémů - řídící člen, řídící proces. Braessův paradox. Dopravní systém a jeho subsystémy - pevný podsystém, pohyblivý podsystém, řídící podsystém. Požadavky kladené na dopravní systém. Kritéria užívaná při optimalizaci dopravních systémů a jejich zaměnitelnost. Vazba dopravního systému na jeho okolí (odvozená poptávka, soulad nabídky a poptávky v jednotlivých směrech, ekonomika, ochrana životního prostředí). Identifikace cest v dopravních systémech. Interoperabilita dopravních systémů (míra propojenosti subsystémů, adaptabilita dopravních prostředků). Zranitelnost dopravních systémů a využijí teorie grafů při její identifikaci. Vyhodnocování efektivity dopravního systému. Transformační funkce.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  15 3
Mandatory attendence participation: Exercises – 0% Test Oral Exam

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Exercises – 0% Test Oral Exam

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.