342-0701/01 – Handling Technics ()

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Názvosloví a základní pojmy. Dopravované materiály. Klasifikace a mechanické vlastnosti materiálu. Rozdělení dopravních a manipulačních zařízení. Výpočet dopravního výkonu. Pohybová rovnice. Přenos tažné síly. Analýza tažných sil v tažném prvku. Tažné prvky. Pohony dopravních, zvedacích a manipulačních zařízení. Rozdělení dopravníků. Pásový dopravník. Hlavní části, příslušenství. Speciální pásové dopravníky. Základy teorie a výpočet pásového dopravníku. Lanopásový dopravník. Korečkový elevátor. Článkový dopravník. Hřeblový dopravník. Redler. Výpočet řetězových dopravníků. Vibrační dopravník. Šnekový dopravník. Doprava vlastní tíhou. Doprava v potrubí. Rozdělení přerušované dopravy. Kolejová doprava. Konstrukce a základní výpočet kolejové tratě. Kolejová vozidla. Stanovení jízdních odporů kolejového vozidla. Základy trakčních výpočtů. Doprava lanem. Vrátky, poháněcí stanice s třecím kotoučem. Visutá lanová dráha. Vozidla na pneumatikách. Zdvihací zařízení. Zdvihadla jednoduchá. Rozdělení jeřábů. Jeřáby. Výpočet zdvihacích a pojezdových mechanismů. Zařízení svislé přerušované dopravy. Výtahy. Těžní zařízení. Zásobníky. Konstrukce a uzávěry. Podavače. Skládky sypkých materiálů. Náplň cvičení a seminářů Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č.1 (rešerše z odborné literatury). Základní názvosloví. Laboratoř sypkých hmot. Metodika měření mechanických vlastností sypkých materiálů. Jejich vliv na dopravu a skladovatelnost. Výkon dopravního zařízení. Eulerovy vztahy. Graficko-početní metoda určování tažné síly dopravního zařízení s nekonečným tažným prvkem. Tažné prvky, lano, řetěz, dopravní pás. Zadání programu č.2 (výpočet pásového dopravníku). Korečkový elevátor. TEST č.1 „Teoretické základy dopravy“. Pásový dopravník. Řetězové dopravníky. Doprava v potrubí. Kolejová trať. Trakční výpočty. Stanovení počtu kolejových vozidel. TEST č.2 „Výpočty a aplikace kolejové dopravy“. Doprava lanem. Výpočet zdvihacích a pojezdových mechanizmů. Odevzdání programů. Zápočet.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner