342-0701/01 – Handling Technics ()

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Názvosloví a základní pojmy. Dopravované materiály. Klasifikace a mechanické vlastnosti materiálu. Rozdělení dopravních a manipulačních zařízení. Výpočet dopravního výkonu. Pohybová rovnice. Přenos tažné síly. Analýza tažných sil v tažném prvku. Tažné prvky. Pohony dopravních, zvedacích a manipulačních zařízení. Rozdělení dopravníků. Pásový dopravník. Hlavní části, příslušenství. Speciální pásové dopravníky. Základy teorie a výpočet pásového dopravníku. Lanopásový dopravník. Korečkový elevátor. Článkový dopravník. Hřeblový dopravník. Redler. Výpočet řetězových dopravníků. Vibrační dopravník. Šnekový dopravník. Doprava vlastní tíhou. Doprava v potrubí. Rozdělení přerušované dopravy. Kolejová doprava. Konstrukce a základní výpočet kolejové tratě. Kolejová vozidla. Stanovení jízdních odporů kolejového vozidla. Základy trakčních výpočtů. Doprava lanem. Vrátky, poháněcí stanice s třecím kotoučem. Visutá lanová dráha. Vozidla na pneumatikách. Zdvihací zařízení. Zdvihadla jednoduchá. Rozdělení jeřábů. Jeřáby. Výpočet zdvihacích a pojezdových mechanismů. Zařízení svislé přerušované dopravy. Výtahy. Těžní zařízení. Zásobníky. Konstrukce a uzávěry. Podavače. Skládky sypkých materiálů. Náplň cvičení a seminářů Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č.1 (rešerše z odborné literatury). Základní názvosloví. Laboratoř sypkých hmot. Metodika měření mechanických vlastností sypkých materiálů. Jejich vliv na dopravu a skladovatelnost. Výkon dopravního zařízení. Eulerovy vztahy. Graficko-početní metoda určování tažné síly dopravního zařízení s nekonečným tažným prvkem. Tažné prvky, lano, řetěz, dopravní pás. Zadání programu č.2 (výpočet pásového dopravníku). Korečkový elevátor. TEST č.1 „Teoretické základy dopravy“. Pásový dopravník. Řetězové dopravníky. Doprava v potrubí. Kolejová trať. Trakční výpočty. Stanovení počtu kolejových vozidel. TEST č.2 „Výpočty a aplikace kolejové dopravy“. Doprava lanem. Výpočet zdvihacích a pojezdových mechanizmů. Odevzdání programů. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner