342-0704/01 – Mobile Devices and Traction Equipment (MPaTZ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Identifikace předmětu, rozdělení vozide 2 Odpory vozidel 3 Podélné síly působící na vozidlo 4 Základní konstrukční části kolej. vozidel – pojez, svislé vypružení 5 Základní konstrukční části kolej. vozidel – rámy 6 Základní konstrukční části kolej. vozidel – spřáhl. a nar. ústrojí, nástavba 7 Spalovací motory pro kolej. vozidla 8 Brzdy kolej. vozidel, mechanická část 9 Brzdy kolej. vozidel, pneumatická. část 10 Mechanický přenos výkonu 11 Hydrodynamický přenos výkonu 12 Elektrický přenos výkonu 13 Vozidla pro velmi vysoké rychlosti 14 Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Označování kolejových vozidel 2 Výpošet odporů vozidel 3 Výpočet odporů vozidel – stanovení součinitele rotujících hmot 4 Výpočet podélných sil, výkon na obvodu kol 5 Návrh vypružení, frek. kmitů 6 Diagram tah – tlak, namahání rámu vozidel 7 Test 8 Stanovení sil působící na spřáhlové a narážecí ústrojí 9 Popis rychlostních charakteristik spal. motorů 10 Výpočet převodu pákoví brzdy 11 Schéma činnosti brdiče, rozváděče 12 Sestavení pilového diagramu 4 st. převodovky 13 Scéma toku výkonu hydrodyn. převodovky H650Lr 14 Test + Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.