342-0707/03 – Systémy kombinované přepravy (SKP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu „ Systémy kombinované přepravy “ se studenti seznámí s realizací části logistického řetězce, kterou uskutečňuje veřejná doprava. Na rozdíl od realizace části logistického řetězce prostřednictvím jednotlivých druhů dopravy v rámci předmětu je poukázáno na možnosti vhodného skloubení těchto druhů doprav za účelem dosažení optimálního uskutečnění přepravy. Předmět je zaměřen na tyto oblasti : - právní rámec kombinované přepravy - technické prostředky jednotlivých druhů dopravy ve vztahu ke kombinované přepravě - infrastruktura pro kombinovanou přepravu - efektivní technologie pro uskutečnění kombinované přepravy - balení a ochrana zboží proti poškození - informační systémy pro kombinovanou přepravu

Povinná literatura:

1. Voleský a kol. :Kombinovaná doprava, VŠDS Žilina 1994. 2. Daněk J., Teichmann D. : Kombinovaná přeprava I, VŠB – TUO, Osteava, 2001

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

P Ř E D N Á Š K Y P. č. Týden Téma 1 40/01 Úvod, základní pojmy pro kombinovanou přepravu. 2 41/01 Právní normy mezinárodní a vnitrostátní. 3 42-43/01 Infrastruktura pro kombinovanou přepravu. 4 44 /01 Technická základna silniční dopravy. 5 45 /01 Technická základna železniční dopravy. 6 46-47/01 Technická základna vodní a letecké dopravy. 7 48/ 01 Technologie kombinované přepravy. 8 49-50/01 Progresivní systémy a technologie pro kombinovanou přepravu. 9 51/01 Balení a ochrana zboží proti poškození. 10 2-3/02 Informační systémy pro kombinovanou přepravu. C V I Č E N Í P. č. Týden Téma 1. 40-41/01 Podíly jednotlivých druhů dopravy a kombinované přepravy na přepravním trhu. 2. 42-43/01 Faktory, ovlivňující volbu druhu dopravy. 3. 44-47/01 Příklad využití kombinované přepravy a porovnání s klasickou přepravou. 4. 48-49/01 Modely zásobování synchronizovaného s výrobou..Test 1 5. 50-51/01 Exkurse na kontejnerové překladiště. 6. 2-3/02 Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.