342-0707/03 – Combined Traffic Systems (SKP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 6+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

V předmětu „ Systémy kombinované přepravy “ se studenti seznámí s realizací části logistického řetězce, kterou uskutečňuje veřejná doprava. Na rozdíl od realizace části logistického řetězce prostřednictvím jednotlivých druhů dopravy v rámci předmětu je poukázáno na možnosti vhodného skloubení těchto druhů doprav za účelem dosažení optimálního uskutečnění přepravy. Předmět je zaměřen na tyto oblasti : - právní rámec kombinované přepravy - technické prostředky jednotlivých druhů dopravy ve vztahu ke kombinované přepravě - infrastruktura pro kombinovanou přepravu - efektivní technologie pro uskutečnění kombinované přepravy - balení a ochrana zboží proti poškození - informační systémy pro kombinovanou přepravu

Compulsory literature:

Transportation science 2000. Volume 34, Number 1-4. - /Baltimore/ : Institute for Operations Research and the Management Sciences, 2000. Tight, M.R.; May, A.D.: Innovation and Integration in Urban Transport Policy Transport Policy , 2006, (Elsevier Science Ltd., Pergamon). May, A.D.; Kelly, C.E.; Shepherd, S.P.: The principles of integration in urban transport strategies Transport Policy , 2006 (Elsevier Science Ltd., Pergamon ) Shepherd, S.P.; Timms, P.M.; May, A.D.: Modeling requirements for local transport plans, 2006 (Elsevier Science Ltd., Pergamon).

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

P Ř E D N Á Š K Y P. č. Týden Téma 1 40/01 Úvod, základní pojmy pro kombinovanou přepravu. 2 41/01 Právní normy mezinárodní a vnitrostátní. 3 42-43/01 Infrastruktura pro kombinovanou přepravu. 4 44 /01 Technická základna silniční dopravy. 5 45 /01 Technická základna železniční dopravy. 6 46-47/01 Technická základna vodní a letecké dopravy. 7 48/ 01 Technologie kombinované přepravy. 8 49-50/01 Progresivní systémy a technologie pro kombinovanou přepravu. 9 51/01 Balení a ochrana zboží proti poškození. 10 2-3/02 Informační systémy pro kombinovanou přepravu. C V I Č E N Í P. č. Týden Téma 1. 40-41/01 Podíly jednotlivých druhů dopravy a kombinované přepravy na přepravním trhu. 2. 42-43/01 Faktory, ovlivňující volbu druhu dopravy. 3. 44-47/01 Příklad využití kombinované přepravy a porovnání s klasickou přepravou. 4. 48-49/01 Modely zásobování synchronizovaného s výrobou..Test 1 5. 50-51/01 Exkurse na kontejnerové překladiště. 6. 2-3/02 Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2007/2008 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.