342-0721/01 – Urban Transport (MHD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Význam MHD, rozdělení MHD. Provoz MHD – přepravní charakteristiky. Provoz MHD – dopravní charakteristiky. Interval dopravy. Výkony MHD. Ukazatele časového využití vozidel MHD. Ukazatele výkonového využití vozidel MHD. Kvalita MHD. Kritéria hodnocení kvality MHD. Metoda komplexního hodnocení kvality MHD. Řízení MHD. Jízdní řád. Dopravní síť MHD. Cenová a tarifní politika v MHD. Náplň cvičení a seminářů Dopravní prostředky MHD. Výpočet přepravních charakteristik. Výpočet dopravních charakteristik. Výpočet intervalu dopravy. Výpočet výkonů v MHD. Výpočet ukazatelů časového využití vozidel MHD. Výpočet ukazatelů výkonového využití vozidel MHD. Test 1. Exkurze na vozovnu trolejbusů. Zadání semestrální práce – hodnocení kvality MHD. Technické prostředky dispečerského řízení MHD. Služební jízdní řády. Test 2. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.