342-0910/01 – Optimization of Action Performance in Vehicle Operations (OPKV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Petr Škapa, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKA42 doc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The deepening of theoretical knowledge in the field of rail vehicles. Deepening knowledge of methods of circulation processing of rolling stock. Otimization of travel time and fuel and energy consumption.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Teorie plného obratu kolejových vozidel, prostředky pro zvyšování denního proběhu kolejových vozidel, provozní potřeba kolejových vozidel, metody zpracování oběhu kolejových vozidel a jejich obsluh (optimalizace), optimalizace jízdních dob a spotřeby paliva a energie, nové přístupy v oblasti kapacitních výpočtů.

Compulsory literature:

Janáček, J.: Optimalizace na dopravních sítích. ŽILINA: ŽU v Žiline, 2002, ISBN 80-8070-031-1.

Recommended literature:

Langhammer, R.: Optimalizační metody v řízení dopravy, NADAS. Praha, 1967. Janáček, J.: Matematické programování, Žilina: ŽU v Žilině, 1999, ISBN 80-7100-573-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Konzultace, kontrola postupu při zpracování projektu v určených termínech, obhajoba projektu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Teorie plného obratu kolejových vozidel, prostředky pro zvyšování denního proběhu kolejových vozidel, metody zpracování oběhu kolejových vozidel, provozní potřeba kolejových vozidel, metody zpracování oběhu obsluh hnacích vozidel, optimalizace jízdních dob a spotřeby paliva a energie, optimalizace oběhu vozidel a jejich obsluh, prohloubení znalosti v oblasti kapacitních výpočtů a jejich aplikace v provozní praxi. Zadání a řešení projektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.