342-0910/03 – Optimization of Action Performance in Vehicle Operations (OPKV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Petr Škapa, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKA42 doc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The deepening of theoretical knowledge in the field of rail vehicles. Deepening knowledge of methods of circulation processing of rolling stock. Otimization of travel time and fuel and energy consumption.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Teorie plného obratu kolejových vozidel, prostředky pro zvyšování denního proběhu kolejových vozidel, provozní potřeba kolejových vozidel, metody zpracování oběhu kolejových vozidel a jejich obsluh (optimalizace), optimalizace jízdních dob a spotřeby paliva a energie, nové přístupy v oblasti kapacitních výpočtů.

Compulsory literature:

Janáček, J.: Optimalizace na dopravních sítích. ŽILINA: ŽU v Žiline, 2002, ISBN 80-8070-031-1.

Recommended literature:

Langhammer, R.: Optimalizační metody v řízení dopravy, NADAS. Praha, 1967. Janáček, J.: Matematické programování, Žilina: ŽU v Žilině, 1999, ISBN 80-7100-573-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Konzultace, kontrola postupu při zpracování projektu v určených termínech, obhajoba projektu.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Theoretical knowledge in the field of rail vehicles. Methods of circulation processing of rolling stock. Optimization of travel time and fuel and energy consumption.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.