342-0911/02 – Spolehlivost a obnova dopravních prostředků (SaODP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Milan Lánský, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
LAN04 prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s některými oblastmi problematiky spolehlivosti obnovovaných objektů. Patří zde zkoušky spolehlivosti a metody výpočtu pro cenzurované soubory dat, teorie obnovy, numerické simulace funkce obnovy, využití vícerozměrných statistik v teorii obnovy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s některými oblastmi problematiky spolehlivosti obnovovaných objektů. Patří zde zkoušky spolehlivosti a metody výpočtu pro cenzurované soubory dat, teorie obnovy, numerické simulace funkce obnovy, využití vícerozměrných statistik v teorii obnovy, náklady životního cyklu (LCC) vozidel.

Povinná literatura:

Lánský, M., Mazánek, J.: Diagnostika a informační diagnostické systémy I., 2. vydání, Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-338-X Daněk, A., Široký, J., Famfulík, J.: Výpočetní metody obnovy dopravních prostředků, Repronis Ostrava, 1999 Daněk, A., Široký, J.: Teorie obnovy dopravních prostředků, 1. vydání, VŠB TU Ostrava, 1999, ISBN 80- 7078-568-3 Barlow, R.E., Proschan, F.: Mathematical Theory of Reliability. Golub, G.H.,Stanfort University. United States of Amerika 1996. ISBN 0-89871-369-2.

Doporučená literatura:

Daněk, A., Široký, J.: Teorie obnovy dopravních prostředků, 1. vydání, VŠB TU Ostrava, 1999, ISBN 80- 7078-568-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce na zadané téma související s tématem disertační práce v rozsahu 15-20 stran.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy v oblasti spolehlivosti obnovovaných objektů. 2. Zkoušky spolehlivosti obnovovaných objektů, cenzurované soubory. 3. Teorie obnovy, proces s okamžitou a konečnou dobou obnovy 4. Spolehlivost cyklicky pracujících systémů, náhodný vektor. 5. Výpočet parametrů spolehlivosti obnovovaných objektů metodou numerickými metodami.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku