342-0911/02 – Means of Transport Reliability and Renewal (SaODP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Milan Lánský, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
LAN04 prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Patří zde zkoušky spolehlivosti a metody výpočtu pro cenzurované soubory dat, teorie obnovy, numerické simulace funkce obnovy, využití vícerozměrných statistik v teorii obnovy.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Cílem kurzu je seznámit studenty s některými oblastmi problematiky spolehlivosti obnovovaných objektů. Patří zde zkoušky spolehlivosti a metody výpočtu pro cenzurované soubory dat, teorie obnovy, numerické simulace funkce obnovy, využití vícerozměrných statistik v teorii obnovy, náklady životního cyklu (LCC) vozidel.

Compulsory literature:

Barlow, R.E., Proschan, F.: Mathematical Theory of Reliability. Golub, G.H.,Stanfort University. United States of Amerika 1996. ISBN 0-89871-369-2.

Recommended literature:

Barlow, R.E., Proschan, F.: Mathematical Theory of Reliability. Golub, G.H.,Stanfort University. United States of Amerika 1996. ISBN 0-89871-369-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování písemné práce na zadané téma související s tématem disertační práce v rozsahu 15-20 stran.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy v oblasti spolehlivosti obnovovaných objektů. 2. Zkoušky spolehlivosti obnovovaných objektů, cenzurované soubory. 3. Teorie obnovy, proces s okamžitou a konečnou dobou obnovy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.