342-0912/02 – Nová řešení kolejových vozidel (NreKV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL08 doc. Ing. Daniel Kalinčák, Ph.D.
MUL09 doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Zpracování písemné práce na zadané téma související s tématem disertační práce v rozsahu 20-25 stran. • Podíl na výuce odborných předmětů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Samostatně zpracovat v písemné podobě studii na zadané téma. Okruhy zpracovávaných témat: • Nová řešení pojezdu nákladních vozů • Nová řešení pojezdu osobních vozů • Vozidla pro velké rychlosti • Nová řešení nízkopodlažních vozidel pro osobní dopravu • Nová řešení nákladních vozů pro dopravu silničních vozidel a kontejnerů • Nová řešení hnacích vozidel

Povinná literatura:

Müller, Famfulík, Paleček, Mobilní prostředky a trakční zařízení, skriptum VŠB- TUO, 2002, 127s., ISBN 80-248-oo54-3 Odborné časopisy: International Rrailway Journal, Glasers Annalen, Elektrische Bahnen, Nová železniční technika Vyhlášky UIC třídy 500 Jaroslav Čáp, Ladislav Freibauer, Vladimír Hlavňa: Teorie vozidel, Alfa Bratislava, 1991, ISBN 80-7100-047-7 Švejnoch, V. a kol. Teorie kolejových vozidel. Skriptum. ČVUT Praha, 1991

Doporučená literatura:

Švejnoch, V. a kol. Teorie kolejových vozidel. Skriptum. ČVUT Praha, 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pravidlené konzultace s doktorandem v dohodnutých termínech.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studium odborné literatury a časopisů se zaměřením na aktuální poznatky z oboru teorie a kostrukce kolejových vozidel a zpracování vlastní rešerše na zadanou problematiku podle téma disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku