342-0914/02 – Mechanizační prostředky (MP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2025/2026
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na tyto oblasti: - úloha a místo manipulace s materiálem, - vlastnosti manipulovaného materiálu, zejména sypkých materiálů, - zařízení pro mechanizaci manipulačních operací, - speciální zařízení pro mechanizaci ložných operací v železniční a silniční dopravě i v kombinované přepravě, - stavebně-technické úpravy pro použiti mechanizačních zařízení, - sklady a skladování, systémové navrhování komplexní mechanizace, - technicko-ekonomické hodnocení mechanizace manipulačních operací, - bezpečnost práce při uskutečňování manipulačních operací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí s mechanicko-fyzikálními vlastnostmi dopravovaných materiálů, teoretickými základy dopravy a praktickými aplikacemi nejčastěji používaných dopravních a manipulačních zařízení ve strojírenských, úpravnických a energetických závodech. Podstatná část obsahu předmětu je věnována zdvihacím zařízením, kde jsou posluchači postupně seznamováni s jednotlivými druhy jednoduchých zdvihadel a jeřábů, platnými normami a výpočtářskými postupy a konstrukčními návrhy zdvihacích zařízení.

Povinná literatura:

1. Cvekl, Z., Janovský, L., Podiviský, V., Talácko, J.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. ČVUT Praha 1984. 2. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. ES VŠB Ostrava 2004. 3. Cvekl, Z.: Teorie a stavba zdvihacích strojů – část II. ČVUT Praha 1972. 4. Shapiro, I. H., Shapiro, J. P., Shapiro, K. L.: Cranes and Dericks. McGraw- Hill 2000. 5. Remta, F., Kupka. L.: Jeřáby I až IV. SNTL Praha 1974. 6. Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. ES VŠB Ostrava 2001, ISBN 80-248-0043-8.

Doporučená literatura:

1. Jeřábek, K.: Stroje a zařízení pro manipulaci. ČVUT, 1989. 2. Polák, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení III. ES VŠB Ostrava 2005. ISBN 80-248-0963-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce, rešerše z odborné literatury a norem, písemné ověření znalostí testem.

E-learning

https://issuu.com/michdor/docs/m1_text http://www.vvvd.cz/m1-dopravni-a-manipulacni-systemy-16.html

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce a rešerše z odborné literatury a norem. Písemné ověření znalostí testem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek: Manipulace s materiálem ve výrobním procesu, def. manipulačního problému. Klasifikace materiálu, třídění materiálu z hlediska mechanizace a automatizace - význam manipulace s materiálem. Paletizace a kontejnerizace. Rozdělní a druhy palet, stohovací systémy palet, kontejnery, manipulace s kontejnery, zavěšovací a manipulační mechanizmy pro uchopení kontejnerů. Skluzy, žlaby, šnekové dopravníky, funkce, dopravní výkon, základy výpočtu, aplikace pro technologické operace. Válečkové tratě a pásové dopravníky, funkce, dopravní výkon. Aplikace pro technologické operace, řízení válečkových tratí. Závěsné dopravníky, podlahové dopravníky, podvěsné dráhy, funkce, dopravní výkon, základy výpočtu, řízení dopravníku, aplikace v technologickém procesu. Článkové dopravníky, vozíčkové dopravníky - funkce, dopravní výkon. Aplikace pro technologické operace řízení dopravníků. Přetržitě pracující prostředky. Jeřáby, rozdělení, provozní kriteria, mechanismy jeřábu - funkce. Dopravní výkon, základy výpočtu, jeřábová manipulační zařízení, jeřáby mostové - zásady pro výpočet a volbu pohonu jeřábu, ocelové konstrukce jeřábů, aplikace pro technologické operace. Speciální jeřáby a závěsné prostředky pro bezvazačovou manipulaci. Průmyslové vozíky, dopravní vozíky. Technicko-ekonomické parametry využití pro technologické operace. Prostředky pro technologickou manipulaci, krokovací zařízení, polohování, doprava třísek, manipulátory, roboty - základní údaje. Manipulační systémy skladového hospodářství, funkce, význam a organizace skladů, automatizace ve skladech, regály. Manipulační prostředky skladů, zakladače podlahové závěsné. Kapacitní výpočty skladů, stanovení velikosti skladu, výpočet plochy skladu, mezioperační a operační manipulace, hlediska pro volbu zařízení a organizace manipulace. Zařízení pro operační manipulaci, manipulace s odpadem, provoz a zařízení pro manipulace s materiálem, základní normy a předpisy, základy logistiky v manipulaci s materiálem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2025/2026 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.