342-0920/01 – Conveying Machines and Equipment (DSZ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Study levelpostgraduate
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POL25 prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Combined Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to deepen theoretical knowledge master's degree and a deeper understanding of the context in transportation and material handling. It is recommended subject of doctoral study.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Students will receive theoretical principles of conveying and handling equipment and of their implementation in an industry. Pull elements (belts, chains, ropes), their constructions, joints and calculations. Belt conveyors, main parts, loading and unloading the belt, belt tensions, theory of single and dual drum and booster drives, running of the belt, resistance to motion, calculations, special belt conveyors. Bucket elevators, main parts, bucket charging and discharge, calculations. chain conveyors, dynamics of a chain, main parts of apron, en masse and armoured flexible conveyors, calculations. Screw conveyors, geometry of horizontal and inclined conveyors, working conditions, calculations. Vibratory conveyors, parameters of conveyor vibrations, main parts, vibration exciters, calculations. Overhead chain conveyors, main parts, calculations.

Compulsory literature:

Wolhbier,R.H.: Mechanical Conveying. ISBN 0878491198. 2000. Fayed,M.E., Skocir,T.S.:Mechanical Conveyors. ISBN 1-56676-416-5. Technomic Publishing Company, Inc. 1997.

Recommended literature:

Wohlbier,R.H.: Belt Conveying Technology I,II.III. ISBN 087849 1147, 2000. Bulk Solids Handling. ISSN 0173-9980 Trans Tech Publications 1998 – 2003. Powder Handling and Processing. ISSN 0934-7348 Trans Tech Publications 1998 – 2003.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžné konzultace se studenty.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní elementy dopravních a manipulačních prostředků (pás, řetěz, lano), jejich konstukce, popis, montážní uzly a technologické a pevnostní výpočty. Pásové dopravníky, základní části, nakládání a vykládání pásu. Napětí dopravního pásu. Teorie jednobubnového a vícebubnového pohonu. Rozběh dopravního pásu. Speciální pásové dopravníky. Korečkové elevátory, jeho hlavní části, plnění a vyprazdňování korečkového dopravníku. Řetězové dopravníky, dynamika řetězu, hlavní části. Chování a popis řetězu v dynamickém stavu, jeho kalkulace. Šnekové dopravníky, geometrie horizontálních a skloněných šnekových dopravníků, pracovní podmínky, výpočet dopravníku. Vibrační dopravníky, parametry vibrační dopravy, hlavní části, kapacitní kalkulace.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner