342-0920/01 – Dopravní stroje a zařízení (DSZ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL25 prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorský studijní předmět Dopravní stroje a zařízení má za cíl prohloubit teoretické a praktické informace z oblastí vztažených k tématu dizertační práce s ohledem na dopravní zařízení a procesní zařízení. Studenti získají hluboké informace o: - dopravních zařízeních - dopravníky (pásové, řetězové, lanové a speciální) - procesních zařízeních (dezintegrátory - mlecí, drtící, sušící zařízení, zařízení ke změně vlastností partikulárních látek. Studenti získají následující dovednosti: - budou schopni matematicky popsat chod a chování zvoleného dopravního a procesního zařízení, - budou schopni definovat kritická místa, včetně určení mezních hodnot, - mohou predikovat jak se chování dopravního a procesního zařízení bude měnit s měnícími se podmínkami. Studenti budou kompetentní k: - publikování původních vědecko výzkumných prací s tématem dopravních a procesních zařízení, - návrhovým, kapacitním a pevnostním výpočtům stávajících i nově vznikajících dopravních a procesních zařízení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Dopravní stroje a zařízení je základním předmětem doktorského studijního programu Dopravní a manipulační technika kladoucí si za cíl prohloubit teoretické a praktické znalosti a dovednosti absolventů tak, aby byli schopni řešit složitá a komplexní odborně zaměřená zadání z praxe a z vědeckovýzkumných oblastí.

Povinná literatura:

[1] Wöhlbier, R. H. (2000). Mechanical conveying. Clausthal-Zellerfeld: Trans Tech Publ. [2] Fayed, M. E., & Skocir, T. S. (2018). Mechanical conveyors: Selection and operation. [3] Sclater, N. (2013). Mechanisms and mechanical devices sourcebook. New York: McGraw-Hill. [4] Levy, A., & Kalman, H. (2001). Handbook of conveying and handling of particulate solids. Amsterdam: Elsevier. [5] Ray, T. K. (2004). Mechanical handling of materials. New Delhi: Asian Books Private Limited.

Doporučená literatura:

[1] Reicks, A., & Myers, M. T. (2004). Bulk material handling by conveyor belt 5. Littleton, Colo: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration. [2] Yardley, E. D., Stace, L. R., & Institute of Materials, Minerals and Mining. (2008). Belt conveying of minerals. Boca Raton, Fla: CRC Press. [3] American Society of Mechanical Engineers., & American National Standards Institute. (2015). Safety standard for conveyors and related equipment. [4] Mills, D., TotalBoox,, & TBX,. (2015). Pneumatic Conveying Design Guide. Elsevier Science.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné konzultace se studenty.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní elementy dopravních a manipulačních prostředků (pás, řetěz, lano), jejich konstukce, popis, montážní uzly a technologické a pevnostní výpočty. Pásové dopravníky, základní části, nakládání a vykládání pásu. Napětí dopravního pásu. Teorie jednobubnového a vícebubnového pohonu. Rozběh dopravního pásu. Speciální pásové dopravníky. Korečkové elevátory, jeho hlavní části, plnění a vyprazdňování korečkového dopravníku. Řetězové dopravníky, dynamika řetězu, hlavní části. Chování a popis řetězu v dynamickém stavu, jeho kalkulace. Šnekové dopravníky, geometrie horizontálních a skloněných šnekových dopravníků, pracovní podmínky, výpočet dopravníku. Vibrační dopravníky, parametry vibrační dopravy, hlavní části, kapacitní kalkulace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.