342-0921/02 – Transport Survey and Surveying Methodology (DPaJM)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvování předmětu získá student přehled jednotlivých druzích dopravních průzkumů, se zaměřením také na automatizovaný sběr dat.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

V předmětu Dopravní průzkum a jeho metodika se student seznámí s jednotlivými druhy dopravních průzkumů, se zaměřením také na automatizovaný sběr dat.

Compulsory literature:

Po absolvování předmětu získá student přehled jednotlivých druzích dopravních průzkumů, se zaměřením také na automatizovaný sběr dat.

Recommended literature:

Po absolvování předmětu získá student přehled jednotlivých druzích dopravních průzkumů, se zaměřením také na automatizovaný sběr dat.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Konzultace, kontrola postupu při zpracování zadaného projektu v určených termínech, obhájení projektu.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Po absolvování předmětu získá student přehled jednotlivých druzích dopravních průzkumů, se zaměřením také na automatizovaný sběr dat.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.