342-0926/01 – Doprava a životní prostředí (DaŽP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestr
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalosti v oblasti environmentálních požadavků na dopravu, emisí z mobilních a stacionárních prostředků, jejich zjišťování a hodnocení, vlivu dopravy na kvalitu vod, hluku a vibrací v dopravě a jejich omezování, posuzování vlivu dopravy na životní prostředí, externalit a kongescí, environmentálních indikátorů, environmentálních požadavků na konstrukci vozidel, sledování environmentálních nákladů, environmentálního reportingu, strategie environmentální politiky dopravní organizace.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Environmentální požadavky na dopravu, emise z mobilních a stacionárních prostředků, jejich zjišťování a hodnocení, vliv dopravy na kvalitu vod, hluk a vibrace v dopravě a jejich omezování, posuzování vlivu dopravy na životní prostředí, externality a kongesce, environmentální indikátory, environmentální požadavky na konstrukci vozidel, sledování environmentálních nákladů, environmentální reporting, strategie environmentální politiky dopravní organizace.

Povinná literatura:

Herčík M., Lapčík V., Obroučka. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava:VŠB - TU Ostrava, 1994 Diner V. a kol. Ochrana životního prostředí-základy, plánování,technologie, ekonomika, právo a management, VŠB-TU Ostrava 1997, ISBN 80-7078-490-3 Železný L.: Doprava (Ekonomické souvislosti rozvoje), VŠE Praha, 1999, ISBN 80- 7079-402-X Škapa P.: Doprava a životní prostředí I,VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248-0433-6 Škapa P.: Doprava a životní prostředí II, VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248- 0434-4 Škapa P.: Doprava a životní prostředí III, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248- 0510-3 ČSN ISO 14001: Systémy environmentálního managementu-Specifikace s návodem použití. ČSN ISO 14004: Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám. ČSN ISO 14031: Hodnocení environmentálního profilu.

Doporučená literatura:

Šebor G., Pospíšil M., Žárovec J.: Technicko-ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě. VŠCHT v Praze, Ústav technologie ropy a petrochemie, Praha, 2006, dostupné na www. Petrám A., Kořínková K.: Správnému a efektivnímu stanovení cen v dopravě, Nakladatelství dopravy a turistiky s.r.o., Praha, 1996, ISBN 80-85884-52-6 Žemlička Z., Lukšů V.: Dopravní politika,VŠE Praha,1999,ISBN 80-7079-659-6 Remtová K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí, VŠE Praha, 1996, ISBN-80-85368-94-3 Herčík Miloslav: Ochrana životního prostředí a legislativa. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2004. 158 s. ISBN 80-86764-05-2. Šimičková Marcela. Environmentální ekonomie I. 1. vyd. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. 131 s. ISBN 80-7078-530-6. Šimičková Marcella: Ekologická politika. Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. 143 s. ISBN 80–7042-230-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, kontrola postupu při zpracování zadaného projektu v určených termínech, obhájení projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Environmentální požadavky na dopravu, emise z mobilních a stacionárních prostředků, jejich zjišťování a hodnocení u pozemní dopravy, vliv dopravy na kvalitu vod, hluk a vibrace v dopravě a jejich omezování, optimalizace při nakládání s odpady, posuzování vlivu dopravy na životní prostředí, externality a kongesce, environmentální indikátory a jejich využití při řízení dopravní organizace, environmentální požadavky na konstrukci vozidel, environmentální účetnictví a jeho využití při řízení organizace, environmentální reporting, strategie environmentální politiky dopravní organizace. Zadání a řešení projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.