342-0927/01 – Technologie silniční a městské dopravy (TSMD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestr
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat problémy dopravních systémů v silniční a městské dopravě. Posoudit výzkumné metody a metody dopravních průzkumů z hlediska jejich použitelnosti v zkoumání dopravních problémů. Prokázat závislosti mezi kriteriemi kvality, technologie a ekonomiky silniční a městské dopravy v konkrétních podmínkách. Modelovat statické, dynamické a stochastické procesy v dopravě. Navrhovat řešení s využitím metod optimalizace. Zhodnotit klíčové oblasti technologie železniční, letecké, silniční a městské dopravy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Technologické procesy v dopravě. Vazba technologie na technické prostředky, výkonnost dopravních systémů, kriteria optimalizace, optimalizace technologických procesů. Řízení technologických procesů v dopravě. Modelování statických, dynamických a stochastických procesů v dopravě, modelování dopravních sítí. Úlohy v distribučních sítích a rajonizační úlohy. Metodologické otázky systémů, vlastnosti dopravných systémů, kvalita. Telematika v dopravných systémech. Konvenční a nekonvenční systémy v dopravě.

Povinná literatura:

CENEK, P.: Doprava a dopravná infraštruktúra EDIS, Žilinská univerzita, 2000. ČADEK, L.-KOMÁRKOVÁ, J.: Navigační systémy v silniční dopravě. Univerzita Pardubice, 2003 DRAHOTSKÝ, I.-ŘEZNÍČEK, B.: Logistika, procesy a jejich řízení Brno, Computer Press, 2003 HOBZA, M.: Technologie dopravy I. ČVUT Praha, 1999. KLEPRLÍK, J.-KYNCL, J.-SOUŠEK, R.: Technologie a řízení silniční dopravy. Univerzita Pardubice, 2003 KOPŘIVA, M-PAVLÍČEK, F.: Technologie a řízení dopravní organizace zaměřené na speciální silniční přepravu (nebezpečné věci). Univerzita Pardubice, 2000 PŘIBYL, P.-SVÍTEK, M.: Inteligentní dopravní systémy. BEN Praha, 2001 SLIVONĚ, M.-BRÁZDA, T.: Tvorba oběhů v městské a příměstské dopravě s využitím počítačové podpory. Univerzita Pardubice 2003 SUROVEC, P.: Technológia hromadnej osobnej dopravy, EDIS, Žilinská univerzita, 1998. SUROVEC, P.: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy. EDIS Žilinská univerzita, 1999. SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy I. VŠB - TU Ostrava, 2000 SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy II. VŠB - TU Ostrava, 2004 SVOBODA, V.: Teorie dopravy II. ČVUT Praha, 2003 BOYCE, D.E.-LEE, D.H.: Urban and regional transportation modeling. Cheltenham, Edward Elgar, 2004 MAY, A.D.-KELLY, C.E.- SHEPHERD, S.P.: The Principles of Integration in Urban Transport Strategies Transport Policy. Elsevir Science Ltd., Pergamon, 2006 SHEPHERD, S.P.-TIMMS, P.M.-MAY, A.D.: Modeling Targets in Transport Policy. Elsevir Science Ltd., Pergamon, 2005 VUCHIC, VUKAN, R.: Urban transit : operations, planning, and economics. Hobojem, John Wiley & Sons, 2005

Doporučená literatura:

KOTAS, P.: Dopravní systémy a stavby. ČVUT Praha, 2002 POLÁK, J.- MERUNKA, V.- CARDA, A.: Umění systémového návrhu, Grada Publishing, a.s. 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška Odborné pojednání k zadanému problému v návaznosti na téma disertační práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technologické procesy v dopravě. 2. Vazba technologie na technické prostředky, výkonnost dopravních systémů, kriteria optimalizace, optimalizace technologických procesů. 3. Řízení technologických procesů v dopravě. 4. Modelování statických, dynamických a stochastických procesů v dopravě, modelování dopravních sítí. 5. Metodologické otázky systémů, vlastnosti dopravných systémů, kvalita. 6. Telematika v dopravných systémech. 7. Konvenční a nekonvenční systémy v dopravě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.