342-0931/03 – Railway Vehicles General Theory (TV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL08 doc. Ing. Daniel Kalinčák, Ph.D.
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Prehĺbenie a rozšírenie znalostí v oblasti teoretických základov vozidel, najmä ich chodových vlastností a dynamiky.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Predmet je venovaný základom teorie vozidiel, najmä v oblasti ich chodových vlastností, bezpečnosti jazdy, dynamických vlastností vozidel a vypruženia pojazdu. Veľká pozornosť je venovaná základom teorie náhodných procesov a jej aplikáciám v oblasti dynamiky vozidel. Časť obsahu predmetu súvisí aj so základmi teorie pohonov vozidel, vrátane problematiky adhézie.

Compulsory literature:

Kolář, J.: Aplikace výpočetních metod v konstrukci kolejových vozidel. Vydavatelství ČVUT Praha 1994. Švejnoch, V. a kol.: Teorie kolejových vozidel. ČVUT Praha 1991

Recommended literature:

Kalinčák, D. a kol.: Dopravný prostriedok - Výpočtové metódy. ŽU v Žiline, 2005. ISBN 80-8070-476-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

consultation

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta none

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Interakcia železničného dvojkolesia a koľaje, geometrické a silové pomery v styku kolesa s koľajnicou. Stabilita jazdy koľajových vozidiel.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.