342-0941/02 – Mechanika sypkých hmot (MSP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základními zákony a popisu potřebných parametrů pro matematický a fyzikální popis chování sypkých hmot. V předmětu budou ozřejměny nejnovější poznatky z oblasti nanotechnologie a budou demonstrovány měřící metody a interpretace měřících veličin.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí se základními zákony a popisu potřebných parametrů pro matematický a fyzikální popis chování sypkých hmot. Součástí studia předmětu je také návrh skladovacího systému. V předmětu budou ozřejměny nejnovější poznatky z oblasti nanotechnologie a budou demonstrovány měřící metody a interpretace měřících veličin.

Povinná literatura:

Muther, R., Haganas, K.: Systematic Layout Planning, SNTL, Czech Rep., 1980. Brown, R.: Principles of Powder Mechanics, Pergamon, UK, 1970. Schulte, Ch.: Logistics, Victoria Publishing Praha, Czech Rep., 1994.

Doporučená literatura:

Brown, R.: Principles of Powder Mechanics, Pergamon, UK, 1970.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, semestrální projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ideální sypká hmota. Definice napěťového stavu. Rozdíl mezi základními materiálovými stavy. Logistika sypkých hmot. Kritéria dopravy a výběru dopravního a skladovacího zařízení. Granulometrie a morgologie. Metody a teorie jejich měření, včetně matematického modelování např. Gaussovou distribucí, RRSB, Logaritmickou distribucí apod. Vlastnosti sypkých hmot a jejich popis. Vliv tekutosti dopravního systému. Tokové obrazce a jejich popis. Jenikeho smykový stroj a princip jeho měření. Rotační smykový stroj. Další smykové přístroje. Interpretace naměřených hodnot. Definice mechanicko-fyzikálních parametrů. Složení partikulárního materiálu a aplikace sypkého materiálu. Metody měření úhlu vnitřního tření a jeho interpretace v rámci energetické koncepce. Definice interpartikulárních vazeb. Vliv jednotlivých fyzikálních a geometrických vlivů na tekutostní poměry, vliv vlhkosti, tvaru, mechanických a elektrických vazeb. Roscoevuv diagram, princip, konstrukce. Modely napěťového stavu sypké hmoty. Modely distribuce napětí. Modelovíní distribuce napětí. Jansenova, Rankinova a Pascalova teorie napětí v sypkých hmotách. Pohyb hmotových čátic. První a druhý mechanismus pohybu částic. Pístový mechanismus toku a jeho definice, včetně okrajových podmínek. Laminární mechnaismus toku a jeho definice a popis okrajových podmínek. Výtoková rychlost ze skladovacích nádob. Tlakové špičky a jeho modelování a porovnání se skutečným stavem. Pulzní charakter toku sypké hmoty. Vlastní a stěnová frekvence. Poruch ytoku sypkých hmot. Tvorba statického a dynamického oblouku. Hmotový a jádrový tok. Jenikeho teorie hmoty. Aplikace ideální sypké hmoty a její použití. Tok přes kuželový výpustný otvor. Vlastnosti sypké hmoty a její aplikace při dopravě. Procesní a skladovací režimy a design. Tvary a materiály dopravních a manipulačních zařízení. Balshinuv vztah fluidizace. Pneumatická doprava. Výběr metod mletí a návrhy mlýnů. Teorie drcení. Degradace a komprese. Granulace. Kritéria výběru dopravníku a dopravního systému pro sypkou hmotu. Požadavky na dopravu a skladování a jejich kvalitativní požadavky. Inovace v oblasti sypkých hmot. Nejnovější trendy v oblasti R&D, Nanotechnologie, aktuální situace na poli ČR, EU.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.