342-0941/03 – Mechanika sypkých hmot (MSP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základními zákony a popisu potřebných parametrů pro matematický a fyzikální popis chování sypkých hmot. V předmětu budou ozřejměny nejnovější poznatky z oblasti nanotechnologie a budou demonstrovány měřící metody a interpretace měřících veličin.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí se základními zákony a popisu potřebných parametrů pro matematický a fyzikální popis chování sypkých hmot. Součástí studia předmětu je také návrh skladovacího systému. V předmětu budou ozřejměny nejnovější poznatky z oblasti nanotechnologie a budou demonstrovány měřící metody a interpretace měřících veličin.

Povinná literatura:

Muther, R., Haganas, K.: Systematic Layout Planning, SNTL, Czech Rep., 1980. Brown, R.: Principles of Powder Mechanics, Pergamon, UK, 1970. Schulte, Ch.: Logistics, Victoria Publishing Praha, Czech Rep., 1994.

Doporučená literatura:

Brown, R.: Principles of Powder Mechanics, Pergamon, UK, 1970.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, semestrální projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

deální sypká hmota. Definice napěťového stavu. Rozdíl mezi základními materiálovými stavy. Logistika sypkých hmot. Kritéria dopravy a výběru dopravního a skladovacího zařízení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ideální sypká hmota. Definice napěťového stavu. Rozdíl mezi základními materiálovými stavy. Logistika sypkých hmot. Kritéria dopravy a výběru dopravního a skladovacího zařízení. Granulometrie a morgologie. Metody a teorie jejich měření, včetně matematického modelování např. Gaussovou distribucí, RRSB, Logaritmickou distribucí apod. Vlastnosti sypkých hmot a jejich popis. Vliv tekutosti dopravního systému. Tokové obrazce a jejich popis. Jenikeho smykový stroj a princip jeho měření. Rotační smykový stroj. Další smykové přístroje. Interpretace naměřených hodnot. Definice mechanicko-fyzikálních parametrů. Složení partikulárního materiálu a aplikace sypkého materiálu. Metody měření úhlu vnitřního tření a jeho interpretace v rámci energetické koncepce. Definice interpartikulárních vazeb. Vliv jednotlivých fyzikálních a geometrických vlivů na tekutostní poměry, vliv vlhkosti, tvaru, mechanických a elektrických vazeb. Roscoevuv diagram, princip, konstrukce. Modely napěťového stavu sypké hmoty. Modely distribuce napětí. Modelovíní distribuce napětí. Jansenova, Rankinova a Pascalova teorie napětí v sypkých hmotách. Pohyb hmotových čátic. První a druhý mechanismus pohybu částic. Pístový mechanismus toku a jeho definice, včetně okrajových podmínek. Laminární mechnaismus toku a jeho definice a popis okrajových podmínek. Výtoková rychlost ze skladovacích nádob. Tlakové špičky a jeho modelování a porovnání se skutečným stavem. Pulzní charakter toku sypké hmoty. Vlastní a stěnová frekvence. Poruch ytoku sypkých hmot. Tvorba statického a dynamického oblouku. Hmotový a jádrový tok. Jenikeho teorie hmoty. Aplikace ideální sypké hmoty a její použití. Tok přes kuželový výpustný otvor. Vlastnosti sypké hmoty a její aplikace při dopravě. Procesní a skladovací režimy a design. Tvary a materiály dopravních a manipulačních zařízení. Balshinuv vztah fluidizace. Pneumatická doprava. Výběr metod mletí a návrhy mlýnů. Teorie drcení. Degradace a komprese. Granulace. Kritéria výběru dopravníku a dopravního systému pro sypkou hmotu. Požadavky na dopravu a skladování a jejich kvalitativní požadavky. Inovace v oblasti sypkých hmot. Nejnovější trendy v oblasti R&D, Nanotechnologie, aktuální situace na poli ČR, EU.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.