342-0945/02 – Lidský činitel v dopravě (LČvD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento předmět si klade za cíl představit studentům doktorského studia význam lidské výkonnosti a selhávání lidského činitele v rámci efektivity a hlavně spolehlivosti (bezpečnosti) člověkem vytvořených systémů, kde přímé selhání lidského činitele v současné době představuje minimálně tři čtvrtiny všech selhání. V rámci studia tohoto předmětu studenti získají poznatky o důležitých aspektech lidské výkonnosti, o hlavních zdrojích selhávání lidského činitele a především o opatřeních, které mohou snižovat rizika nežádoucích důsledků těchto selhávání v rámci bezpečnosti dopravních systémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Lidský činitel je komplexní vědecká disciplína, která řeší roli člověka v rámci funkčního systému. Tak, jako rozeznáváme výkonnost a spolehlivost technické části systému technického činitele), tak rozeznáváme výkonnost a spolehlivost lidské části systému (lidského činitele). Po velmi dlouhé období vývoje člověkem vytvořených systémů se řešila převážně výkonnost a spolehlivost technologií, přičemž výkonnost a spolehlivost člověka byla řešena pouze marginálně. Tento předmět si klade za cíl představit studentům doktorského studia význam lidské výkonnosti a selhávání lidského činitele v rámci efektivity a hlavně spolehlivosti (bezpečnosti) člověkem vytvořených systémů, kde přímé selhání lidského činitele v současné době představuje minimálně tři čtvrtiny všech selhání.

Povinná literatura:

Háčik, L., Lidská výkonnost a omezení, Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů (ATPL), CERM Brno, 2002, ISBN: 80-7204-236-X Šulc, J., Lidský činitel, Učební texty dle předpisu JAR 66, CERM Brno, 2004, ISBN: 80-7204-364-1 ŠULC, Jiří. Učebnice létání: letecká psychofyziologie : lidská výkonnost a omezení. Praha: Avion, c2003. ISBN 80-86522-05-9. Wiener, E. L., Konki, B.G., Human Factors in Aviation, Academia Press, Berlin, 1998, ISBN: 0-12-750030-8

Doporučená literatura:

CHMELÍK, Jan. Dopravní nehody. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-211-0. HIRT, Miroslav. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4308-0. WERNER, Rudolf. Lidský činitel v podnikovém prostředí. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-839-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná práce na zadaném projektu včetně publikačních aktivit na základě doporučení školitele

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Význam dopravy pro regionální a globální ekonomiku 3. Vliv lidského činitele na bezpečnost provozování dopravních prostředků 4. Základní cíle předmětu a jeho přínosy pro vědní obor 5. Statistické rozbory dopravních nehod 6. Lidský činitel v obchodní dopravě 7. Projevy nežádoucích aspektů LČ v dopravním procesu 8. Možnosti eliminace nežádoucích aspektů LČ v dopravním procesu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.