342-0947/02 – Air Transport Technology (TLD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOL10 prof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti si prohloubí své vědomosti na základe rozboru problematiky pomocí matematických modelů

Teaching methods

Seminars
Project work

Summary

Předmět rozšiřuje základní vědomosti na základe použití matematických modelů.

Compulsory literature:

Sedláček, B.: Letecká doprava, ŽU Žilina, 2000, ISBN 80-7100-674-2

Recommended literature:

Kulčák, L., a kol.: Provozní aspekty letišť, Akademické nakladatelství CERM Brno, 2005 Dvořák, J., Chlebek, J,:Letecký zákon a postupy ATC, Akademické nakladatelství CERM Brno, 2006, ISBN 80-7204-439-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

semestrální práce

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Kvalita v letecké dopravě, Hromadná letecká doprava, Letecká doprava na krátké vzdálenosti, Nadzvuková letecká doprava, Letecká nákladní doprava, Kapacitní problematika letišť, Odbavovací procesy na letišti, Ekologické aspekty letišť, Certifikace letišť

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.