342-0951/01 – Road Vehicles Theory (TSV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT42 doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Doktorand si osvojí znalosti o pokročilých systémech silničních vozidel.

Teaching methods

Summary

Uspořádání hnacího ústrojí automobilů, vliv na jízdní vlastnosti. Hnací síla na kolech automobilu, jízdní odpory, odpor valení, stoupání, vzduchu a setrvačnosti. Charakteristiky zrychlení. Zatížení náprav, poloha těžiště. Návrh základních parametrů hnacího ústrojí, určení max.a min. převodu, základní návrh převodného ústrojí, rozsah převodovky, její odstupňování. Valení automobilového kola, kinematika, silové poměry součinitel odporu valení a adheze, adhezní kružnice, úhel směrové úchylky. Brzdění silničních vozidel, brzdná dráha, zpomalení, dynamické změny zatížení náprav. Ovladatelnost silničních vozidel řiditelnost, vliv boční pružnosti kol, směrová stabilita v podélném a příčném směru ovladatelnost jízdních souprav.

Compulsory literature:

MARCÍN,J,.-ZÍTEK,P.: Gumárenské výroby I. – Pneumatiky. SNTL. Praha 1985 MATĚJKA, R,: Vozidla silniční dopravy I. VydavateľstvoAlfa. Bratislava 1990. ISBN 80-05-00392-7 VLK,F.: Koncepce motorových vozidel. NaV VLK. Brno 2000. ISBN 80-238-5276-0 VLK,F.: Dynamika motorových vozidel. NaV VLK. Brno 2000. ISBN 80-238- VLK,F.: Úlohy z dynamiky motorových vozidel. NaV VLK. Brno 2001. ISBN 80-238- 6574-9 ATZ - Autobiltechnische Zeitschrift. Vieweg Verrlag. Wiesbaden, BRD. ISSN 0001- 2785 10810

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

dsf dsf a sdf sdfasdf dsaf sadfsd

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner