342-0955/01 – Konstrukce vozidel (KV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí nejnovějších trendů a technik v oblasti konstrukce vozidel

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Student doktorského studia se v rámci předmětu seznámí a zvládne možnosti využití pokročilých materiálů v konstrukci dopravních prostředků, dále zvládne aplikaci pokročilých výpočetních postupů pro simulaci funkce a navrhování vozidlových skupin a komponent v souladu s nejnovějšími principy spolehlivosti a funkční bezpečnosti. Dále si rozšíří znalosti v oblasti teoretických základů vozidel. Jde zejména o chodové a adhezní vlastnosti, dynamické jevy spojené s vypružením, systémy přenosu výkonu a jejich regulace, požadavky na inovace vozidel.

Povinná literatura:

Vlk, F., Karosérie motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno, 2000, ISBN 80-238-5277-9. Vlk, F., Podvozky motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno, 2000, , ISBN 80-238-5274-4. Crolla, D. A., Automotive Engineering - Powertrain, Chassis System and Vehicle Body, Elsevier Burlington, 2009, ISBN 978-1-85617-577-7. Foale, T., Motorcycle Handling and Chassis Design, Tony Foale designs,2002, ISBN 9788493328610. Pohl, R., Novotný, C., Hejzlar, L., Jano3, V., Železniční vozidla III, ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02856-9. Janicki, J., Schienenfahrzeugtechnik, Bahn FachverlagGmbH Berlin, 2013, ISBN 978-3-943214-07-9.

Doporučená literatura:

Brown, J., Robertson, J., Serpento, S., Motor Vehicle Structures: Concepts and Fundamentals, Butterworth-Heinemann, 2002, ISBN 0 7506 5134 2. Reimpell, J., Stoll, H., Betzler, J., The Automotive Chassis, Engineering Principles, Butterworth-Heinemann, 2001, ISBN 0 7506 5054 0. Spiryagin, M., Cole, C., Sun, Y., McClanachan, M., McSweeney, T., Design and Simulation of Rail Vehicles, CRC Prress, 1st Edition, 2013, ISBN 978-1466575660. Strnadel, B., Nauka o materálu II, VŠB – TU Ostrava, FMMI, Ostrava, 2008, ISBN 978 80 248 1842 9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatné zpracování projektového zadání na stanovené téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Management požadavků na vozidla 2. Výpočty a využití kompozitních materiálů v konstrukci motocyklů, automobilů a kolejových vozidel, kovové a nekovové komponenty pro vozidla, výpočty, okrajové podmínky 3. Simulace hnacích ústrojí, modelování spolupráce prvků v hnacím řetězci, softwarové nástroje a jejich aplikace (GT Suite, Ricardo) 4. Systematika subsystémů a komponent vozidel 5. Systematika průřezových vlastností vozidel 6. Pasivní bezpečnost, odolnost proti nárazu, deformace, řízené deformace, energetické bilance, vysoko pevnostní materiály 7. Nová řešení automobilů 8. Nová řešení motocyklů 9. Pokročilé asistenční systémy 10. Chodové vlastnosti kolejových vozidel, bezpečnost proti vykolejení, technická způsobilost vozidel 11. Problematika adheze kolejových vozidel, protismyk a skluzová ochrana 12. Svislé a příčné a podélné vypružení kolejových vozidel 13. Elektrický přenos výkonu, spolupráce spalovací motor a trakční generátor, regulace 14. Hydrodynamický přenos výkonu, převodovky, regulace 15. Nová řešení hnacích kolejových vozidel, osobních a nákladních vozů 16. Konvenční vozidla a vysokorychlostní vozidla, požadavky na crash odolnost 17. Ergonomie člověka

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.