342-0956/01 – Modelování jízdních strategií vozidel (MJSV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Branislav Šarkan, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Branislav Šarkan, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAR0089 doc. Ing. Branislav Šarkan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s postupy záznamu a vyhodnocovaní pohybu vozidel, naučí se navrhování a modelování pohyb vozidla pro stanovené podmínky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Student doktorského studia si v rámci předmětu rozšíří znalosti o energetické bilanci pohybu vozidel, strategii jízdy vozidel s různým pohonem, predikce energetické účinnosti, spotřeby energie a minimalizaci jízdní doby. Součástí problematiky je také optimalizace jízdy a nástroje pro tuto optimalizaci.

Povinná literatura:

Jazar, R. N.,Vehicle Dynamics: Theory and Application, Springer Science+Business Media, 2008, ISBN: 978-0-387-74243-4. Pacejka, H., Tyre and vehicle dynamics, Butterworth-Heinemann, 2006, ISBN 9780750669184. Blundell, M., Harty, D., Multibody Systems Approach to Vehicle Dynamics, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004, ISBN 0 7506 5112 1. Crolla, D. A., Automotive Engineering - Powertrain, Chassis System and Vehicle Body, Elsevier Burlington, 2009, ISBN 978-1-85617-577-7. Kiencke, U., Nielsen, L., Automotive Control Systems For Engine, Driveline, and Vehicle, Springer, 2005, ISBN 3-540-23139-0. Foale, T., Motorcycle Handling and Chassis Design, Tony Foale designs,2002, ISBN 9788493328610. Pohl, R., Novotný, C., Hejzlar, L., Janoš, V., Železniční vozidla III, ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02856-9. Janicki, J., Schienenfahrzeugtechnik, Bahn FachverlagGmbH Berlin, 2013, ISBN 978-3-943214-07-9.

Doporučená literatura:

Spiryagin, M., Cole, C., Sun, Y., McClanachan, M., McSweeney, T., Design and Simulation of Rail Vehicles, CRC Press, 1st Edition, 2013, ISBN 978-1466575660. Strnadel, B., Nauka o materálu II, VŠB – TU Ostrava, FMMI, Ostrava, 2008, ISBN 978 80 248 1842 9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná práce na projektovém zadání včetně provedení experimentu. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování projektového zadání včetně experimentu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Záznam a analýza skutečného pohybu vozidel 2. Pohyb vozidel z energetického hlediska a enviromentálního 3. Pohyb vozidel kinematického a dynamického hlediska 4. Strategie jízdy vozidel s kompaktním pohonem 5. Strategie jízdy vozidel s hybridním pohybem 6. Strategie jízdy závodního silničního vozidla 7. Nástroje modelování pohybu vozidel 8. Návrh a modelování jízdy vozidel při minimalizaci spotřeby energií 9. Návrh a modelování jízdy vozidel při minimalizaci doby jízdy 10. Optimalizátory jízdy vozidel 11. Hierarchie automatického řízení vozidel, bezpečnostní a právní aspekty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.