342-0957/01 – Logistika dopravních systémů (LDS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Logistika dopravních systémů je rozvíjení poznatků studentů z oblastí pravděpodobnostních a stochastických procesů, empirických metod, poznatků z oblasti řízení zásob, řízení logistických center a využití informačních technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět Logistika dopravních systémů je zaměřen na uplatnění nejnovějších IT technologií a systémů zaměřených na oblasti dopravy, telematiky, využívání smart technologií řízení dopravy, řízení logistických center pomocí cloudových systémů, RFID identifikace hmotových toků ve vnitropodnikové dopravě, řízení toku materiálu v podniku v rámci konceptu Průmysl 4.0 apod.

Povinná literatura:

HAGANAS, K. Systémové navrhování manipulace s materiálem (SHA). SNTL, 1979. DRAŽAN, F., JEŘÁBEK, K. Manipulace s materiálem. SNTL, 1979. BUDA, J., KOVÁČ, M. Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve. ALFA-SNTL, 1985. SMETANA, J., JÁNOŠÍK, L. Projektování výrobních procesů a systémů. ES VŠB-TU Ostrava, 1991. Menard, S. Logistic Regression: From Introductory to Advanced Concepts and Applications. Publisher: SAGE Publications, Inc, 2009. ISBN 13: 9781412974837 Gentile, G., Noekel., K. Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of Intelligent Transport Systems. Springer, 2016. ISBN 978-3-319-25082-3.

Doporučená literatura:

MUTHER, R., HAGANAS, K. Systémové projektování, (SLP). SNTL, 1980. SCHULE, CH. Logistika, Victoria Publishing. Praha, 1994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná práce na projektovém zadání včetně provedení experimentu.

E-learning

N/A

Další požadavky na studenta

Zpracování projektového zadání včetně experimentu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Řízení a monitorování vnitropodnikových toků pomocí technologií RFID včetně modelování toku podél logistického řetězce až ke konečnému zákazníkovi včetně traceability. 2. Využití smart technologií a rozvoje logistických procesů v konceptu Průmysl 4.0 z pohledu trendu uplatnění digitalizace, automatizace a modelování vnitropodnikového řízení toku materiálu a využívání technologií cloudových uložišť na bázi kyberneticko-fyzikálních systémů. 3. Řešení telematických procesů se zaměřením na silniční dopravu s cílem optimalizace nákladní dopravy z pohledu minimalizace nákladů na dopravu, a dopadu na životní prostředí. 4. Využití metod kooperace dodavatelů s cílem zkvalitnění procesů v dodavatelských řetězcích a následně stanovení kritérií pro výběr dodavatelů. Využití problematiky SRM – Supplier relationship management. 5. Optimalizace prvků a vazeb zásobovacího systému ve vnitropodnikové dopravě s cíleným využitím informačních technologií optimalizace skladových zásob v návaznosti na automatizaci procesů a systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.