342-0958/01 – Nekonvenční metody optimalizace (NMO)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu bude seznámení jeho posluchačů s problematikou nekonvenčních algoritmů a jejich biologicko – fyzikálním původem. Předmět dodá posluchačům mezioborový pohled na problematiku nekonvenčních algoritmů, komplexních systémů a jejich dynamického chování. Absolvent získá přehled o moderních výpočetních postupech, umožňujících modelovat a simulovat jinak velmi složité a komplexní systémy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu bude zejména problematika vybraných stochastických algoritmů a jejich modifikací s doplněnými evolučními prvky.

Povinná literatura:

HYNEK, J.: Genetické algoritmy a genetické programování. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2695-3 MAŘÍK, V. a kol.: Umělá inteligence (4). Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1044-0 ŠÍMA, J.; NERUDA, R.: Teoretické otázky neuronových sítí. Praha: Matfyzpress, 1996. ISBN 80-85863-18-9 ZELINKA, I.; OPLATKOVÁ, Z.; ŠEDA, M.; OŠMERA, P.; VČELAŘ, F.: Evoluční výpočetní techniky – Principy a aplikace. Praha: BEN, 2009. ISBN 978-80-730-0218-3 ŘEZANKOVÁ, H.; HÚSEK, D.; SNÁŠEL, V.: Shluková analýza dat. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-81-8 AFFENZELLER, M.; WAGNER, S.; WINKLER, S.; BEHAM, A.: Genetic Algorithms and Genetic Programming: Modern Concepts and Practical Applications. London: Chapman and Hall / CRC, 2018. ISBN 978-11-381-1427-2 SIMON, D.: Evolutionary Optimization Algorithms. New York: John Wiley&Sons, 2013. ISBN 978-04-709-3741-9 Články publikované ve vědeckých časopisech (aktuální seznam publikací obdrží doktorand před zahájením výuky).

Doporučená literatura:

MARČEK, D.; MARČEK, M.: Neuronové siete a ich aplikácie. Žilina: EDIS, 2006. ISBN 80-807-0497-X VOLNÁ, E.: Evoluční algoritmy a neuronové sítě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. HASSOUN, M., H.: Fundamentals of Artifical Neural Networks. Bradford Book, 2003. ISBN 978-02-625-1467-5 IBA, H.; NOMAN, N.: New Frontier in Evolutionary Algorithms: Theory and Applications. London: Imperial College Pr, 2011. ISBN 978-18-481-6681-3 MAN, K., F.; TANG, K., S., KWONG, S.: Genetic Algorithms - Concepts and Designs. London: Springer, 1999. ISBN 978-1-4471-0577-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná práce na projektovém zadání včetně provedení experimentu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na zadané téma a její prezentace před zkoušejícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stochastické optimalizační metody založené na stochastických strategiích Simulated Annealing a Tabu Search. 2. Algoritmy a metody založené na inteligenci hejna (PSO, ACO, GSO, FSO, BCO, BA, ABC, HBMO). 3. Řešení optimalizačních úloh v podmínkách neurčitosti. 4. Pokročilé kapitoly z teorie genetických algoritmů. 5. Umělé neuronové sítě. 6. Max-plus algebra. 7. Wawelety a jejich využití v optimalizačních metodách. 8. Voroniovy diagramy. 9. Shluková analýza.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.