342-0960/01 – Pokročilé metody dopravního prognózování (PMDP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen rozpoznat jednotlivé typové úlohy, se kterými je možno se při řešení praktických problémů v oblasti dopravních prognóz setkat. Na základě analýzy řešeného problému bude schopen vybrat vhodnou metodu nebo skupinu metod (metody analýzy časových řad, regresní a korelační analýza, testování statistických hypotéz, gravitační modely atd.). Bude schopen určit, jaká data a v jakém rozsahu bude pro potřeby řešení potřebovat. V neposlední řadě bude umět daný problém řešit s využitím vhodného softwarového nástroje.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Absolvent předmětu bude detailně ovládat jak problematiku obecných klasických prognostických modelů založených na matematické statistice (metodách popisné statistiky, statistické teorie odhadu, testování statistických hypotéz, regresní a korelační analýzy a analýze časových řad), tak i problematiku prognostických modelů založených nekonvenčních přístupech (metody operační analýzy, neuronové sítě). Z oblasti speciálních prognostických modelů sestavených pro potřeby dopravních systémů bude pozornost soustředěna na moderní trendy ve vývoji gravitačních modelů, metod specifických hybností atd.

Povinná literatura:

SEGER, Jan a HINDLS, Richard. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7. MEDELSKÁ, Viera. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa, 1991. ISBN 80-05-00737-X. ORTÚZAR SALAS, Juan de Dios a G WILLUMSEN, Luis. Modelling transport. 4th ed. Chichester: John Wiley, c2011. ISBN 978-0-470-76039-0.

Doporučená literatura:

Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích: TP 189. Mariánské Lázně: Pro EDIP vydalo nakl. Koura, 2007. ISBN 978-80-902527-7-6. BARTOŠ, Luděk, RICHTR, Aleš , MARTOLOS, Jan a HÁLA, Martin. Prognóza intenzit automobilové dopravy: TP [technické podmínky] 225. 2. vyd. Plzeň: EDIP, 2012. ISBN 978-80-87394-07-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení a obhajoba projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Metody popisné statistiky. 2) Statistická teorie bodových a intervalových odhadů. 3) Testy statistických hypotéz – závislost proměnných, testy dobré shody. 4) Metody regresní a korelační analýzy pro dopravní prognózování. 5) Analýza a modelování časových řad a jejich využití pro dopravní prognózování. 6) Metody odhadu počtu cest („trip generation“) – vícenásobná regrese, metody hybností atd. 7) Metody tvorby O/D matic – metody založené na koeficientech růstu, gravitační modely atd. 8) Volba dopravního módu – metody užitku. 9) Přiřazení na dopravní síť. 10) Nekonvenční přístupy k predikci dopravy – bayesovské sítě, skryté Markovské modely, Kalmanovy filtry atd. 11) Spolehlivost prognóz.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.