342-0963/01 – Stochastické výpočetní metody (SVM)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen charakterizovat jednotlivé typy systémů hromadné obsluhy a umí definovat, jaká vstupní data potřebuje získat pro modelování řešeného systému hromadné obsluhy. Tato data umí zpracovat vhodnými statistickými metodami. Má přehled o matematických modelech typových systémů hromadné obsluhy a umí tyto modely použít pro řešení praktických problémů. Ovládá metody modelování systémů hromadné obsluhy a je tedy schopen matematické modely systémů hromadné obsluhy vytvářet. Umí použít barevné Petriho sítě pro potřebu modelování a simulace systémů hromadné obsluhy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je věnován metodám modelování a simulace systémů hromadné obsluhy. Student je seznámen s metodami, které se používají pro modelování systémů hromadné obsluhy v závislosti na čase (tzv. přechodová analýza) a v ustáleném stavu. V rámci předmětu jsou probrány modely jednotlivých systémů hromadné obsluhy lišící se v předpokladech, přičemž je postupováno od elementárních Markovských modelů k modelům vyžadujícím náročnější matematický aparát. Pro simulace systémů hromadné obsluhy jsou využity barevné Petriho sítě.

Povinná literatura:

KLUVÁNEK, Pavol a BRANDALÍK, František. Operační analýza I: teorie hromadné obsluhy. Bratislava: Alfa, 1982. UNČOVSKÝ, Ladislav. Stochastické modely operačnej analýzy. Bratislava: Alfa, 1980. BOLCH, Gunter. Queueing networks and Markov chains: modeling and performance evaluation with computer science applications. 2nd ed. Hoboken: Wiley, c2006. ISBN 0-471-56525-3.

Doporučená literatura:

JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-23-1. HENSHER, David A.; BUTTON, Kenneth J. (ed.). Handbook of transport modelling. Emerald Group Publishing Limited, 2007. HILLIER, Frederick S. a LIEBERMAN, Gerald J. Introduction to operations research [CD-ROM]. 8th ed. Burr Ridge: McGraw-Hill Higher Education, c2005. ISBN 0-07-321114-1. Introduction to logistics systems planning and control [online]. Hoboken: Wiley, 2005 [cit. 2018-01-10]. ISBN 0-470-01404-0. ZEIGLER, Bernard P., PRAEHOFER, Herbert a KIM, Tag Gon. Theory of modeling and simulation: integrating discrete event and continuous complex dynamic systems. 2nd ed. San Diego: Academic Press, c2000. ISBN 0-12-778455-1. SOKOLOWSKI, John A. a BANKS, Catherine M., ed. Principles of modeling and simulation: a multidisciplinary approach [online]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008 [cit. 2018-01-10]. ISBN 978-0-470-40356-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení a obhajoba projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Vybrané poznatky teorie pravděpodobnosti – generující funkce, náhodné proměnné používané v teorii hromadné obsluhy, konvoluce. 2) Baysovské statistické principy. 3) Stochastické programování. 4) Teorie náhodných procesů se spojitým a diskrétním časem. 5) Pokročilé poznatky z teorie hromadné obsluhy – metody modelování vstupního toku požadavků, metody modelování doby obsluhy, metody výpočty provozních charakteristik. 6) Markovské systémy hromadné obsluhy a metody jejich modelování v závislosti na čase (přechodová analýza). 7) Markovské systémy hromadné obsluhy a metody jejich modelování v ustáleném stavu. 8) Modelování systémů hromadné obsluhy s Erlangovským vstupním tokem a/nebo Erlangovskou dobou obsluhy. 9) Modelování M/D/1, M/G/1 a G/M/1 systémů hromadné obsluhy. 10) Systémy hromadné obsluhy s obslužnými linkami, které nepracují nepřetržitě (z důvodu poruchy, údržby atd.). 11) Obslužné sítě a jejich modelování. 12) Možnosti počítačového modelování systémů hromadné obsluhy (Witness, barevné Petriho sítě).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.