342-0964/01 – Technologie a řízení letecké dopravy (TaRLD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozvíjí a prohlubuje odborné znalosti celé šíře problematiky technologie leteckého provozu, potřebné pro výkon funkcí v oblasti řízení civilní letecké dopravy. Student je seznámen se strategií rozhodovacího procesu leteckého dopravce a řízení provozu letecké společnosti, ale také se strategií řízení a organizace provozu letiště. Absolvováním předmětu si studenti prohloubí vědomosti o taktice moderního marketingu a zvláštnostech marketingu v letecké dopravě. Odborné schopnosti a dovednosti jsou rozvíjeny v oblasti návrhu a rozvoje moderních systémů odbavení cestujících a definování a analyzování specifických forem působení ekonomických zákonitostí v oblasti civilní letecké dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu je rozvoj odborných znalostí v oblasti procesů přepravy osob a zboží v civilní letecké dopravě, strategie, trendů a rozhodování v civilní letecké dopravě. Předmět prohlubuje odborné znalosti v oblasti strategie rozhodovacího procesu leteckého dopravce, strategie řízení provozu letecké společnosti, strategie řízení a organizace provozu letiště, ale také marketingové strategie leteckých společností. Pozornost je věnována rovněž moderním systémům odbavování cestujících a jejich zavazadel, nákladové struktuře a ekonomice provozu letadel, yield managementu a výnosům. V neposlední řadě je předmět věnován také znalostem v oblasti prodeje produktu na trhu letecké dopravy a kvalitě dopravních služeb v letecké dopravě.

Povinná literatura:

Žihla, Z. a kol.: Provozování podniků letecké dopravy a letišť. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno. 2010. 301 s. ISBN: 978-80-7204-677-5 Bína L., Bínová H., Ploch J., Žihla Z.: Provozování letecké dopravy a logistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7402-855-7 Průša, J. a kol.: Svět letecké dopravy. II. vydání. Galileo Training, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-260-8309-2 Shaw, S. Airline Marketing and Management. Taylor & Francis Ltd, 2011. ISBN 9781409401476 WELLS, A.T.; YOUNG, S.B. Airport Planning and Management, McGraw-Hill, New Zork, 2004.ISBN: 978-0071750240

Doporučená literatura:

Bína, L.,Šourek, D., Žihla, Z.: Letecká doprava II. Praha: Vysoká škola obchodní, 2007. ISBN 978-80-86841-07-6 Handbook of Airline Economics. The McGraw-Hill Companies, USA, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pokročilé metody vícekriteriálního rozhodování

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Proces přepravy osob a zboží v civilní letecké dopravě. 2. Strategie, trendy a rozhodování v civilní letecké dopravě. 3. Strategie rozhodovacího procesu leteckého dopravce. 4. Strategie řízení provozu letecké společnosti. 5. Strategie řízení a organizace provozu letiště. 6. Marketingové strategie leteckých společností. 7. Moderní systémy odbavování cestujících a jejich zavazadel. 8. Nákladová struktura a ekonomika provozu letadel. 9. Yield management a výnosy. Prodej produktu na trhu letecké dopravy. 10.Kvalita dopravních služeb v letecké dopravě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.