342-0965/01 – Technologie a řízení silniční a městské dopravy (TaRSMD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozvíjí a prohlubuje komplexní poznání zákonitostí technologie a řízení silniční a městské přepravy a dopravy v oblasti operativního řízení, při optimalizaci dopravních a přepravních procesů na dopravních sítích, zpracování a vyhodnocování projektů včetně technologických a ekonomických analýz dopravních systémů. Teoretický základ tvoří zvládnutí teorie a metod dopravní technologie, teorie řídících a rozhodovacích procesů a ekonomiky. Student získá soubor poznatků v oblasti hodnocení kvality dopravních služeb, měření kvality dopravních služeb a možnosti ovlivňování přepravních charakteristik. Odborné schopnosti a dovednosti jsou rozvíjeny v oblasti návrhu a rozvoje integrovaných dopravních systémů a definování a analyzování specifických forem působení ekonomických zákonitostí v oblasti silniční a městské dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá vztahem řízení organizace a kvality dopravních služeb, operativním řízením silniční a městské dopravy a optimalizací technologických procesů poskytování dopravních služeb. Předmět rozvíjí znalosti v oblasti poskytování dopravních služeb a v oblasti tvorby postupů pro zabezpečení přepravovaného zboží a bezpečnosti dopravních služeb. Student získá soubor poznatků v oblasti kvality silniční a městské dopravy, měření kvality a vícekriteriálního hodnocení kvality dopravních služeb, analýzy, ovlivňování přepravních charakteristik jednotlivých druhů doprav, jejich výhod a nevýhod a možností využití intermodality. Odborné schopnosti a dovednosti jsou rozvíjeny v oblasti návrhu a rozvoje integrovaných dopravních systémů, ekonomické efektivnosti a synergie.

Povinná literatura:

SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy I. VŠB-TU Ostrava, 1.vyd.,2000, ISBN 80-7078-735-X SUROVEC, P.: Technológia hromadnej osobnej dopravy. EDIS ŽU Žilina, 1.vyd.,1998, ISBN 80-7100-494-4 SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy II. VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2004, ISBN 80-248-0710-6 VUCHIC, V.R.: Urban Transit, operations, planning and economics. John Willey&Sons, Inc., 2005, ISBN 0-471-63265-1

Doporučená literatura:

SUROVEC, P.: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy. EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 1998, ISBN 80-7100-586-X TIGHT, M.R.; MAY, A.D.: Innovation and Integration in Urban Transport Policy. Transport Policy, 2006, (Elsevier Science Ltd., Pergamon) MAY, A.D.; KELLY, C.E.; SHEPHERD, S.P.: The principles of integration in urban transport strategies Transport Policy, 2006 (Elsevier Science Ltd., Pergamon )

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pokročilé metody měření kvality a vícekriteriálního hodnocení kvality dopravních služeb.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vztah řízení organizace a kvality dopravních služeb. 2. Operativní řízení silniční a městské dopravy. 3. Optimalizace technologických procesů poskytování dopravních služeb. 4. Poskytování dopravních služeb a speciální dopravní technologie (přeprava nebezpečných věcí, přeprava potravin, přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů apod.). 5. Vývoj v oblasti tvorby postupů pro zabezpečení přepravovaného zboží a bezpečnosti dopravních služeb. 6. Vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství a jeho úlohy při poskytování dopravních služeb. 7. Kvalita silniční a městské dopravy a jej význam, kvalita v dopravních službách. 8. Měření kvality a vícekriteriální hodnocení kvality dopravních služeb. 9. Analýza, ovlivňování přepravních charakteristik jednotlivých druhů doprav, jejich výhod a nevýhod a možností využití intermodality. 10. Návrh a rozvoj integrovaných dopravních systémů. 11. Ekonomická efektivnost. Synergie, druhy a uplatnění.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.