342-0966/01 – Technologie a řízení železniční dopravy (TaRZD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základní kompetencí absolventa bude komplexní znalost dopravních technologií včetně jejich vazeb na ostatní složky železničních dopravních systémů a jejich posuzování z hlediska spolehlivosti, kvality, ekonomické efektivity a vlivů na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět rozvíjí a prohlubuje komplexní poznání zákonitostí technologie a řízení osobní i nákladní železniční dopravy a přepravy jak z hlediska základního, tak i z hlediska operativního řízení na železničních dopravních sítích. Pozornost bude také věnována metodám zpracování a vyhodnocování projektů technologických a ekonomických analýz železničních dopravních systémů (se zaměřením na jejich optimalizaci a modernizaci).

Povinná literatura:

BRANDALÍK, F.; KLUVÁNEK, P.: Operační analýza v železniční dopravě. Bratislava: ALFA, 1984. DANĚK, J.; VONKA, J.: Dopravní provoz železnic. Bratislava: ALFA, 1988. FLODR, F.: Dopravní provoz železnic - Technologie železničních stanic. Bratislava: ALFA, 1990. ISBN 80-05-00598-9. HANSEN, I. A.; PACHL, J. (eds.): Railway Timetabling and Operations. Analysis - Modelling - Optimisation - Simulation. Eurailpress, 2014. ISBN 978-37-7710-462-1. Články publikované ve vědeckých časopisech (aktuální seznam publikací obdrží doktorand před zahájením výuky).

Doporučená literatura:

GAŠPARÍK, J.; KOLÁŘ, J.: Železniční doprava - Technologie, řízení, grafikony. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-9855-9. MOLKOVÁ, T.; MOJŽÍŠ, V.; DRDLA, P.; BULÍČEK, J.; MAZAČ, P.; HRUBAN, I.; ZEMAN, A.: Kapacita železničních tratí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-317-1. YI, S.: Principles and Railway Location and Design. Academic Přes, 2017. ISBN 978-01-2813-487-0. Články publikované ve vědeckých časopisech (aktuální seznam publikací obdrží doktorand před zahájením výuky).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na zadané téma a její prezentace před zkoušejícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Energeticky optimální jízda vlaků a tvorba jízdního řádu. 2. Návrh energeticky účinných jízdních řádů pro dvoukolejné vysokorychlostní tratě. 3. Tvorba vlaků osobní přepravy orientovaná na cestující. 4. Metoda pro plánování tras vlaků osobní přepravy a současnou tvorbu jízdního řádu. 5. Řízení železniční dopravy integrující proces plánování jízd vlaků a likvidace zpoždění v reálném čase. 6. Úpravy jízdních řádů vlaků při výpadku některých prvků železniční infrastruktury. 7. Adaptabilní jízdní řády a oběhy vozidel při vzniku nepravidelností orientované na požadavky cestujících. 8. Tvorba oběhů lokomotiv a souprav železničních vozů. 9. Optimalizace vyrovnávky trakčních výkonů v příhraniční mezinárodní železniční dopravě. 10. Optimalizace řazení vozidel ve vlaku s přihlédnutím k minimalizaci následků po jejich případném vykolejení. 11. Optimalizace vlakotvorných prací v nákladní přepravě (směrování vlaků, vlakotvorba vyrovnávkových vlaků). 12. Problematika optimalizace přidělování vlaků nástupištním hranám (s využitím metod lineárního programování, s využitím metod umělých neuronových sítí). 13. Výpočetně náročnější modely teorie hromadné obsluhy pro modelování problémů železničního provozu (modelování provozu seřaďovacích stanic, stanovení kapacity traťového úseku apod.). 14. Posuzování stability a přesnosti železničních dopravních systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.