342-0967/01 – Teorie dopravy (TD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozvíjí a prohlubuje komplexní poznání metod používaných pro potřeby optimalizace procesů v dopravních systémech. Studenti se seznámí jak s konvenčními přístupy založenými na různých typech teorií z oblasti operačního výzkumu (teorie grafů, matematického programování, teorie hromadné obsluhy) tak i s přístupy na bázi prostých heuristických a metaheuristických metod, k nimž patří zejména metody na bázi evolučního vývoje (genetické algoritmy, neuronové sítě, rojová inteligence apod.) a jejich uplatnění v dopravních systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá problematikou aplikací optimalizačních metod v dopravních systémech. Ve výuce bude důraz kladen na dokonalé zvládnutí metodiky tvorby matematických modelů řešených procesů při zohlednění všech rozhodujících faktorů a specifik, které optimalizovaný proces ovlivňují, k čemuž budou využívány poznatky získané z předmětů zaměřených na technologii a řízení v daném druhu dopravy. V případech dopravních procesů, k jejichž modelování lze využít více optimalizačních přístupů, bude absolvent znát jejich výhody a nevýhody a provádět výběr nejvhodnějšího z nich. Z oblasti speciálních modelovacích přístupů bude absolvent detailně ovládat metodiku čtyřstupňového dopravního modelu, bude ovládat problematiku dalších specializovaných technik umožňujících posoudit návrhy opatření v oblasti organizace dopravy z hlediska síťového charakteru.

Povinná literatura:

ČERNÁ, A.; ČERNÝ, J.: Manažerské rozhodování o dopravních systémech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-849-7 JANÁČEK, J. a kol.: Navrhovanie územne rozľahlých obslužných systémov. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISBN 978-80-554-0219-2 JANÁČEK, J.: Optimalizace na dopravních sítích. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2003. ISBN 80-8070-031-1 ANBUUDAYASANKEAR, S., P.; GANESH, K.: Models for Practical Routing Problems in Logistics: Design and Practices. Springer, 2014. ISBN 978-3-319-05035-5 ORTÚZAR, J.de D.; WILLUMSEN, L., G.: Modelling Transport. Wiley and sons: 2011. ISBN 978-0-470-76039-0 SCHOBEL, A.: Optimization in Public Transportation - Stop Location, Delay Management and Tariff Zone Design in Public Transportation Network. Springer, 2006. ISBN 978-0-387-32896-6

Doporučená literatura:

CENEK, P.; KLIMA, V.; JANÁČEK, J.: Optimalizace dopravních a spojových procesů. Žilina: VŠDS v Žilině, 1994. ISBN 80-7100-197-X ČERNÁ, A.; ČERNÝ, J.: Teorie řízení a rozhodování v dopravních systémech. Praha: Institut Jana Pernera, 2004. ISBN 80-86530-15-9 ČERNÝ, J.; KLUVÁNEK, P.: Základy matematickej teórie dopravy. Bratislava: VEDA, 1990. ISBN 80-224-0099-8 PASTOR, O.; TUZAR, A.: Teorie dopravních systémů. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-285-3 BEKTAS, T.: Freight Transport and Distribution: Concepts and Optimisation Models. CRC Press, 2017. ISBN 978-14-822-5870-7 CEDER, A.: Public Transit Planning and Operation: Modeling, Practice and Behavior. CRC Press, 2015. ISBN 978-14-665-6391-9 HOLTVOGT, N.: The Service Routing Problem: Modeling and Solution Approaches. Kölner Wissenschaftsverlag, 2012. ISBN 978-39-427-2011-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na zadané téma a její prezentace před zkoušejícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Čtyřstupňový dopravní model. 2. Braessův paradox. 3. Pokročilé partie lokační analýzy (p-robustní lokační úloha, lokační úloha s neurčitostí, stochastická lokační úloha, lokační úloha se stochastickou poptávkou a kongescemi, dynamická lokační úloha se stochastickou poptávkou, multiperiodická stochastická lokační úloha, k-úrovňová stochastická lokační úloha) 4. Aplikační úlohy lokační analýzy (umísťování dep dopravních prostředků zajišťujících veřejnou hromadnou dopravu, problematika rozmísťování stanovišť P&R, problematika rozmísťování stanovišť záchranné služby, problematika distribučních systémů typu „Hub & Spoke“, problematika modelování záchranného systému typu systému Randevouz). 5. Hodnocení zranitelnosti dopravních sítí. 6. Problematika výběru podsítí (konstrukce různých typů podsítí, návrhy sítě linek veřejné hromadné dopravy). 7. Modely pro optimalizaci tarifních zón. 8. Teorie třídění přepravních elementů. 9. Shromažďování přepravních elementů. 10. Výpočetně náročné úlohy obsluhy vrcholů dopravních sítí. 11. Specifické úlohy o obsluze hran dopravních sítí. 12. Problematika operativní tvorby obsluhy vrcholů a hran dopravní sítě. 13. Integrované přístupy k optimalizačním úlohám o veřejné dopravě (výběr sítě linek-návrh jízdních řádů-oběhy vozidel-turnusy posádek). 14. Řízení přenosu zpoždění. 15. Optimalizace počtu stanovišť v dopravních terminálech, přidělování vlaků nástupištním hranám. 16. Periodické jízdní řády a jejich optimalizace. 17. Pokročilé modely pro návrh signálních plánů světelně řízených křižovatek a jejich systémů (dynamické signální plány, rozsáhlé síťové koordinační úlohy). 18. Modely pro tvorbu systémů Car Sharing a Vehicle Platooning. 19. Optimální řízení vozidlového parku. 20. Optimalizace ložení zásilek v ložném prostoru.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.