342-0972/02 – Computational Methods and Tools for Transport Systems (VMaNpDS)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ75 prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

algoritmy z oblasti modelování, simulace složitých systémů a z nich vyplývající analýza rozsáhlých kolekcí experimentálních dat. Bude představena metodologie modelování systémů, definovány základní třídy úloh z oblasti jejich spojité, diskrétní či kombinované simulace. Plánování a následné provádění simulačních experimentů vede k vytváření rozsáhlých kolekcí dat, které je nutno následně analyzovat prostřednictvím metod postavených na neuronových sítích, vyhledávání nejbližšího souseda ve vysoce dimenzionálních datech, zpracování proudových dat, algoritmů strojového učení jakými jsou perceptronové sítě a SVM atd. V rámci kurzu bude kladen důraz na použití metod optimalizovaných pro HPC servery.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Project work

Summary

The course will introduce the tools, methods and algorithms used in various fields related to transport and transport systems. These tools, methods and algorithms will cover a wide range of algorithms and methods used to solve the transport itself, such as Vehicle Routing Problem or Logistics, through methods for assessing the safety and carrying capacity of transport structures and structures, and methods used to solve vehicle aerodynamics. The role of simulation methods in the product design process will be elucidated.

Compulsory literature:

Kreuzer, W., System simulation, programming styles and languages, Addison Wesley, 1986. Leskovec, J., Rajaraman, A., Ullman, J., Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press, 2014, ISBN 978-1107077232 . Cook R. D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. Concepts and applications of finite element analysis, 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0. Zhi-Hua Zhong, Finite Element Procedures for Contact-Impact Problems. Oxford University Press, 1993, p. 371, ISBN 0-19 856383-3. Reddy, J.N., An Introduction Nonlinear Finite Element Analysis, Oxford University Press, 2004, p. 463, ISBN 0-19-852529-X. Wriggers, P., Nichtlineare Finite-Element Metoden, Springer, 2005, p. 495, ISBN 3-540-67747. Bhatti,M.A., Advanced Topics in Finite Element Analysis of Structures: with Mathematica and Matlab Computations, Wiley, 2006, p.590, ISBN-13 978-0-471- 64807-9.

Recommended literature:

van der Aalst, W., van Hee, K., Worklflow Management, Models, Methods, and Systems. MIT Press, 2002. Guojun Gan, Chaoqun Ma, Jianhong Wu, Data Clustering: Theory, Algorithms, and Applications, SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007, ISBN 978-0898716238. Examples for ANSYS solutions: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/ .

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Oral examination.

E-learning

Other requirements

Semestral project on the defined topic and its presentation before examiner.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Algorithms for dealing with traffic situation 2. Algorithms for modeling and simulation of complex systems 3. Algorithms for extensive data analysis 4. Methodology of complex systems modeling 5. Discrete simulation tasks 6. Tasks of continuous simulation 7. Tasks combined 8. Introduction to neural networks 9. Introduction to High Performance Computing (HPC) 10. Methods for assessing the safety and carrying capacity of transport structures and structures 11. Introduction to Finite Element Method (FEM) 12. Introduction to Software Tools (ANSYS) 13. Solving basic tasks 14. Methods for assessing vehicle aerodynamice 15. Introduction to Final Volume Method (MKV) 16. Introduction to software tools (FLUENT, OpenFOAM) 17. Solving basic tasks

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P1041D040005) Transport Systems K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P1041D040005) Transport Systems P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1041D040005) Transport Systems P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1041D040005) Transport Systems K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P1041D040005) Transport Systems K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P1041D040005) Transport Systems P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P1041D040005) Transport Systems K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P1041D040005) Transport Systems P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P1041D040005) Transport Systems K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P1041D040005) Transport Systems P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.