342-0977/01 – Pokročilé skladovací systémy (PSS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti by absolvováním tohoto předmětu měli získat tyto dovednosti: - navrhovat členitější skladovací systémy, - komparační metodou nalézt řešení pro skladování materiálů s extrémními mechanicko-fyzikálními vlastnostmi, - ověřit výpočtem komplexní zatížení skladovacího systému. Studenti by absolvováním tohoto předmětu měli být kompetentní k: - pokročilým návrhovým výpočtům skladovacích systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět Pokročilé skladovací systémy prohlubuje znalosti studentů doktorského studijního programu tak, aby mohli řešit složitá a komplexní zatížení vznikající při skladování materiálů.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN 1993-4-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 4-1: Zásobníky [2] ČSN EN 1991-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 4: Zatížení zásobníků a nádrží [3] ČSN EN 1991-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 4: Zatížení zásobníků a nádrží [4] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem [5] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem [6] ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou [7] ČSN EN 1998-4 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí [8] BROWN, C. J.; NIELSEN, J. Silos: fundamentals of theory, behaviour and design. London and New York. Taylor & Francis, 1998. ISBN 0-419-21580-8. [9] SCHULZE, D. Powders and bulk solids: behavior, characterization, storage and flow. Berlin: Springer, 2008. ISBN 978-3-540-73767-4. [10] BLIGHT, G. Assessing loads on silos and other bulk storage structures: research applied to practice. London: Taylor & Francis, 2006. ISBN 0-415-39237-3. [11] Tejchman J. Confined Granular Flow in Silos: Experimental and Numerical Investigations, Book Series: Springer Series in Geomechanics and Geoengineering (2013), Publisher: Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-00317-7

Doporučená literatura:

[1] ZICH, M.; BAŽANT, Z. Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-693-5. [2] KVAPIL, R. Zásobníky na nesypké hmoty. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1957. Hornické aktuality, sv. 4. [3] JANČA, J. Zásobníky v důlní dopravě. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968. [4] FEDA, J. Základy mechaniky partikulárních látek, Academia Praha, 1977. [5] GROSSEL, S.S.; ZALOSH R.G. Guidelines for safe handling of powders and bulk solids. New York: Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, c2005. ISBN 0-8169-0951-2. [6] JENIKE, A.W. Gravity flow of bulk solids. Utah, Salt Lake City, Bulletin of the University of Utah, Vol. 52., No. 29, 1961.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Student zpracuje seminární práci z oblasti skladovacích systémů. 2. Student provede návrhový výpočet skladovacího systému pro vybrané zatížení. 3. Seminární práce a výpočet musí být studentem obhájena při zkoušce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zatížení stěn skladovacího systému při procesu plnění, skladování, vyprazdňování kontinuálního. 2. Zatížení stěn při havarijních stavech, např. vyprazdňování s dynamickým přerušením. 3. Vliv provzdušňovacích zařízení na zatížení skladovacích systémů. 4. Vliv vibračních zařízení na zatížení skladovacích systémů. 5. Parametry skladovacího systému a jejich vliv na setrvačné síly skladovaného materiálu. 6. Vliv větru na výsledná zatížení skladovacích systémů 7. Vliv sněhu na výsledná zatížení skladovacích systémů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.