342-0979/01 – Dopravní a procesní zařízení (DaPZ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorský studijní předmět Dopravní a procesní zařízení má za cíl prohloubit teoretické a praktické informace z oblastí vztažených k tématu dizertační práce s ohledem na dopravní zařízení a procesní zařízení. Studenti získají hluboké informace o: - dopravních zařízeních - dopravníky (pásové, řetězové, lanové a speciální) - procesních zařízeních (dezintegrátory - mlecí, drtící, sušící zařízení, zařízení ke změně vlastností materiálů. Studenti získají následující dovednosti: - budou schopni matematicky popsat chod a chování zvoleného dopravního a procesního zařízení, - budou schopni definovat kritická místa, včetně určení mezních hodnot, - mohou predikovat jak se chování dopravního a procesního zařízení bude měnit s měnícími se podmínkami. Studenti budou kompetentní k: - publikování původních vědecko výzkumných prací s tématem dopravních a procesních zařízení, - návrhovým, kapacitním a pevnostním výpočtům stávajících i nově vznikajících dopravních a procesních zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět Dopravní a procesní zařízení je základním předmětem doktorského studijního programu Dopravní a manipulační technika kladoucí si za cíl prohloubit teoretické a praktické znalosti a dovednosti absolventů tak, aby byli schopni řešit složitá a komplexní odborně zaměřená zadání z praxe a z vědeckovýzkumných oblastí.

Povinná literatura:

[1] Wöhlbier, R. H. (2000). Mechanical conveying. Clausthal-Zellerfeld: Trans Tech Publ. [2] Fayed, M. E., & Skocir, T. S. (2018). Mechanical conveyors: Selection and operation. [3] Sclater, N. (2013). Mechanisms and mechanical devices sourcebook. New York: McGraw-Hill. [4] Levy, A., & Kalman, H. (2001). Handbook of conveying and handling of particulate solids. Amsterdam: Elsevier. [5] Ray, T. K. (2004). Mechanical handling of materials. New Delhi: Asian Books Private Limited.

Doporučená literatura:

[1] Reicks, A., & Myers, M. T. (2004). Bulk material handling by conveyor belt 5. Littleton, Colo: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration. [2] Yardley, E. D., Stace, L. R., & Institute of Materials, Minerals and Mining. (2008). Belt conveying of minerals. Boca Raton, Fla: CRC Press. [3] American Society of Mechanical Engineers., & American National Standards Institute. (2015). Safety standard for conveyors and related equipment. [4] Mills, D., TotalBoox,, & TBX,. (2015). Pneumatic Conveying Design Guide. Elsevier Science.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Student zpracuje seminární práci z oblasti dopravních a procesních zařízení. 2. Student zpracuje rešerši z využitím vědeckých a patentových databází (WoS, EPO, UPV) vyhledá informace o stavu poznání pro konkrétní dopravní či procesní zařízení s přihlédnutím k tématu dizertační práce. 3. Seminární práce a rešerše musí být studentem obhájena při zkoušce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Dynamika pásových dopravních systémů - princip nahrazení pružného tažného elementu soustavou pružin, prodloužení tažného prvku při procesech rozběhu, ustáleného chodu a brzdění, teorie podélného a příčného kmitání tažného prvku a způsob eliminace vlastních kmitů, teorie parciálních pohonů 2) Řetězové dopravní systémy - tuhost řetězových systémů, kmitání řetězu, řešení polygonového efektu, určení mezní dopravní rychlosti řetězu s ohledem na životnost řetězového systému 3) Lanové dopravní systémy - Eulerovy teorie vláknového tření, řešení bezpečného předpětí lanových systémů, eliminace prokluzu lan v lanovnicích při rozběhu a brzdění, vliv vnitřního uspořádání konstrukce lana na jeho prodloužení a ohybovou tuhost 4) Dopravní systémy bez tažného prvku - mechanika pohybu dopravovaných materiálů ve svislých šnecích, vliv součinitelů tření na výkonnost šnekových dopravníků, degradační procesy u vibrační dopravy, teorie vlastních kmitů u vibrační dopravy, eliminace nežádoucích kmitů vibračních dopravníků na strojní konstrukce, možnost časové změny hmotnosti nevývažků k optimalizaci budící síly, ověření technologického parametru vibrační dopravy 5) Potrubní dopravní systémy - experimentální určení parametrů pneumatické a hydraulické dopravy, vliv typu proudění na dopravní funkci, teorie odlučování dopravovaných materiálů od unášecího média, vliv tvaru dopravovaného materiálu a dopravního potrubí na ztrátové odpory 6) Speciální dopravní systémy - multifunkční dopravní systémy, inteligentní dopravní systémy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.