342-0980/01 – Modelování, simulace a optimalizace dopravních a procesních systémů (MSODaPS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
HON106 prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti absolvováním předmětu získají tyto dovednosti: - budou schopni provádět modelování známých konstrukčních struktur, - budou schopni provádět simulace, a tím získávat nové informací o chování systému v závislosti na vstupních veličinách a na hodnotách parametrů, - budou schopni nastavovat hodnoty parametru a počátečního stavu modelu,, - budou schopni zadávat vstupní podněty z okolí při simulaci a vyhodnocovat výstupní data (informace o chování systému), - budou schopni dopravní a procesní systémy optimalizovat na základě tvarových, funkčních či energetických požadavků. Studenti absolvováním tohoto předmětu budou kompetentní k: - modelování dopravních a procesních zařízení, - simulacím na dopravních a procesnich zařízeních, - optimalizaci dopravních a procesních zařízení dle daných kritérií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět prostřednictvím grafických, výpočetních a numerických programů umožní studentům získat zásadní informace o modelování, simulacích a optimalizacích dopravních a procesních zařízeních. Cílem je navrhnout optimální zařízení při znalosti vstupních údajů, řešení průběžně měnících se parametrů pro simulaci a optimalizovat dané zařízení na základě specifických požadavků.

Povinná literatura:

[1] Hájek, J. (2008). Modelování s využitím CFD. VUT Brno. [2] Honus, S. (2014). Matematické modelování fyzikálních a chemických jevů s využitím metod CFD a DEM. VŠB-TU Ostrava. [3] Kozubková, M., Drábková, S. (2003). Numerické modelování proudění. VŠB-TU Ostrava. [4] Noskievič, P. (1999). Modelování a identifikace systémů. Montanex. [5] Gelnar, D., Zegzulka, J. (2019). Discrete Element Method in the Design of Transport Systems. Springer. [6] Matuttis, H. G., & Chen, J. (2014). Understanding the Discrete Element Method. Wiley. [7] Munjiza, A.(2004). The Combined Finite - Discrete Element Method. Wiley. [8] Norouzi, H. R., & Zarghami, R., Sotudeh-Gharebagh, R., Mostoufi, N. (2016). Coupled CFD-DEM Modeling. Wiley.

Doporučená literatura:

[1] Kozubková, M. (2008). Modelování proudění tekutin, Fluent. VŠB-TU Ostrava. [2] Rábová, Z. a kol. (2002). Modelování a simulace. VUT Brno. [3] Tavarez, F. A. (2005). Discrete Element Method for Modeling Solid and Particulate Materials. University of Wisconsin. [4] Chareyre, B. (2019). The Discrete Element Method for Granular Solids. Elsevier Science. [5] Lu, Z., He, X., Zhou, Y.(2018). Discrete Element Method - based Collapse Simulation, Validation and Application to Frame Structures. Taylor & Francis.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Student zpracuje seminární práci z oblasti dopravních a procesních zařízení. 2. Student provede modelování dané struktury. 3. Student provede simulaci dopravního procesu pro proměnné podmínky dané vyučujícím. 4. Student navrhne pomocí vhodné optimalizační metody optimální dopravní a procesní zařízení. 5. Takto vytvořené zařízení připraví přihláškou pro patentové řízení na území ČR.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Modelování známé struktury vybrané části dopravního či procesního zařízení pomoci programu Inventor nebo ProEngineer. 2) Simulace vybrané funkce dopravního či procesního zařízení - algoritmizace simulačního modelu, simulační studie, modelování vstupů simulátoru, analýza výstupních dat simulace, vytvoření vhodné animace. 3) Optimalizace dopravních a procesních zařízení na základě požadavků na tvarové parametry, materiálové parametry, funkční parametry či energetické požadavky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270005) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.